BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sivák Rudolf (Ekonomická univerzita v Bratislave), Péliová Jana (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Tytuł
The Euro and the Slovak Economy in a Period of Financial Crisis
Euro a słowacka gospodarka w czasie kryzysu finansowego
Źródło
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2012, no 8, s. 127-134, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Euro
Financial crisis, Economic and Monetary Union (EMU), Euro
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstrakt
Republika Słowacka przystąpiła do europejskiej unii walutowej 1 stycznia 2009 r. Ocena korzyści i strat wynikających z tego członkostwa w kontekście kryzysu finansowego i kryzysu zadłużenia nie jest jednoznaczna. Niekorzystne warunki konkurencji, w jakich znalazła się Słowacja, spowodowane ustaleniem kursu przeliczeniowego korony słowackiej na euro na najwyższym poziomie aprecjacji, zostały w czasie kryzysu finansowego w znacznej mierze zrekompensowane przez wyeliminowanie ryzyka kursowego. Nadal jednak obserwuje się dużą zależność gospodarki słowackiej od wzrostu popytu na rynkach zagranicznych. Jeżeli chodzi o finanse publiczne, członkostwo w strefie euro oznacza większe ryzyko aniżeli korzyści, szczególnie w odniesieniu do zobowiązań, jakie kraj ten podjął w związku z uczestnictwem w Europejskim Instrumencie Stabilności Finansowej i Europejskim Mechanizmie Stabilności. (abstrakt autora)

The Slovak Republic became a member of the European monetary union on 1 January 2009. In context of the financial and debt crisis, the evaluation of pros and cons of eurozone membership takes on a completely different perspective. The competitive disadvantage for Slovakia caused by the fixation of the conversion rate to EUR at the peak of the appreciation trend was in the financial crisis compensated to a significant extent by the elimination of currency risk. Strong dependence on the development of foreign demand is thus still being perceived. Eurozone membership has brought more risk than benefit for the field of public finance, especially with regard to the participation liabilities related to the EFSF/ESM rescue mechanisms. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. European Commission (2012) "European Economic Forecast Spring 2012". European Economy 1. European Commission.
  2. Ministry (2012) "Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 [Public administration budget framework for the period 2013-2015]. Ministry of Finance of the Slovak Republic.
  3. Suster, M. et al. (2006) "Vplyv zavedenia eura na slovenské hospodárstvo" [The impact of the introduction of the euro on the Slovak economy]. Department of Research, National Bank of the Slovak Republic, March.
  4. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
  5. IMF World Economic Outlook Database, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx.
  6. UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) Statistical Database, http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-168X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu