BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawlik Józef (Politechnika Krakowska), Rewilak Jan (Politechnika Krakowska), Tokaj Tomasz (PPUH Malbox ZPChr)
Tytuł
Nowe wskaźniki efektywności procesu wdrażania produkcji nowatorskich wyrobów, realizowanego na podstawie wytycznych branży motoryzacyjnej
New Efficiency Indicators of Innovative Products Implementation Process Realized on the Basis of Automotive Requirements
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2013, nr 1, s. 2-10, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł motoryzacyjny, Badanie efektywności, Produkcja, Pomiar efektywności
Automotive industry, Research efficiency, Production, Efficiency measurement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z wymogów podejścia procesowego jest określenie metod i kryteriów oceny pomiaru procesu. Efektywność w sensie ekonomicznym jest skutkiem dążenia do realizacji postawionych celów przy zużyciu jak najmniejszej ilości oraz wartości zasobów. Artykuł przedstawia kilka koncepcji wskaźników efektywności, które mogą być stosowane w celu oceny działań prowadzonych w ramach wdrażania nowych projektów, zgodnie ze standardami przemysłu motoryzacyjnego. Normami takimi jak: APQP (Advanced Product Quality Planning) i jego integralną częścią, stosowaną w końcowej fazie walidacji produktu i procesu, znanego PPAP (Production Part Approval Process). Opracowanie obejmuje trzy różne koncepcje wskaźników efektywności dla procesu PPAP. Koncepcje odnoszą się do efektywności w sensie zgodności z planowanym budżetem wykonania danego dowodu przedłożenia (składnika PPAP) bądź odnoszące się do całości PPAP. W artykule skupiono się na szacowaniu efektywności dla głównych dowodów przedłożeń tj. DFMEA, Flow Chart, PFMEA, Plan Kontroli, MSA, SPC.

One of the requirements of the process approach is to identify the methods and evaluation criteria for process measurement. Efficiency described as the ability to achieve planned results with respect to consumed resources may be a measure used for evaluation of processes. The article presents a few concepts of efficiency indicators that can be used in assessing the activities carried out within the framework of the implementation of new projects, according to standards of automotive industry. These standards are: APQP (Advanced Product Quality Planning) and its integral part, used in the final stage of validation of the product and process, known as PPAP (Production Part Approval Process). The paper proposes three concepts of indicators assessing the efficiency of the above-described process and one concept of calculating the efficiency indicator based on the Taguchi's loss function. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Advanced Product Quality Planning and Control Plan APQP. Reference Manual. 2nd Edition. AIAG 2008.
 2. EN ISO 9001:2008 Quality management system systems - Requirements.
 3. Gawlik J.: Nadzorowanie systemów wytwarzania. Inżynieria Maszyn, R. 6, z. 2, 2001, s. 102-17.
 4. Gawlik J., Rewilak J., Tokaj T.: Application of PPAP tools in production preparation management. Innovations in management and production engineering. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Opole 2012.
 5. Gawlik J., Ryniewicz A., Sioma A.: Laserowe układy pomiarowe i kamery CCD w systemach oceny maszyn i jakośœci wyrobów. „Mechanik” 11/2003, s. 643-647
 6. Gawlik J., Sioma A.: Zastosowanie systemów wizyjnych w nadzorowaniu procesów wytwarzania. Konf. Naukowo-techniczna "Postępy w technice wytwarzania maszyn "POSTĘPY 2001", Kraków 25-26 października 2001, s. 49-58.
 7. ISO/TS 16949:2009 Quality management systems Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organizations.
 8. Miller P.: Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2011.
 9. Production Part Approval Process (PPAP). Reference Manual. 4th Edition. AIAG 2006.
 10. Rewilak J., Tokaj T.: Procedura procesu zatwierdzania części do produkcji (PPAP) jako standard zapewnienia jakości dostawców (SQA) w przedsiębiorstwach produkcyjnych. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" nr 2/2012.
 11. Rewilak J., Tokaj T.: Measurement of effectiveness of a new products implementation process according to APQP/ PPAP requirements - proposition of indices. Management and Production Engineering Review, Volume 3, Number 4, December 2012.
 12. Taguchi G.: On Robust Technology Development. Bringing Quality Engineering Upstream. ASME Press Series on International Advances in Design Productivity, New York, 1993, p. 19-30.
 13. Szczepańska K.: Koszty jakości dla inżynierów. Wydawnictwo Placet. Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu