BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lesáková Dagmar (University of Economics in Bratislava, Slovakia)
Tytuł
Grocery Products in Senior's Shopping Behaviour
Zachowania zakupowe seniorów na rynku artykułów spożywczych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 2, s. 55-63, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Zachowania konsumenta, Artykuły spożywcze
Elderly people, Consumer behaviour, Foodstuffs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja czynników preferencji w wyborze miejsca zakupów dokonywanych przez seniorów i czynników kluczowych wpływających na decyzje podejmowane przez seniorów w sklepach spożywczych. Aby poznać poglądy i opinie osób starszych dotyczące preferowanego miejsca zakupów, przebadano 126 starszych uczestników rynku. Badaniem objęto czynniki decyzyjne i motywy w następujących obszarach: polityka cenowa, polityka produktu, polityka kadrowa, cechy sklepu, polityka komunikacyjna. Ponieważ seniorzy stanowią wielowymiarowy i bardzo złożony segment rynku, wyodrębniono trzy grupy wiekowe: seniorzy w wieku 60-69, 70-79 oraz 80+. Głównym celem badania było określenie cech wpływających na wybór sklepu i zachowania zakupowe osób starszych. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to identify the preference factors in the choice of shopping place by seniors and key factors influencing seniors decisions in grocery stores. To explore views and opinions of older people in relation to preferred place of shopping, a research sample of 126 senior participants was created. Decision factors and motives in 5 areas have been explored: price policy, product policy, staff policy, store characteristics, communication policy. As the seniors are rather multidimensional and very complex segment, three age subgroupings in the large segment of seniors were formed: seniors aged 60-69, 70-79 and 80+. The purpose of the exploration was to determine characteristics affecting store choice and shopping behaviour of older people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gardner C, Sheppard J., 1989. Consuming Passion: the rise of retail culture. Unwin Hyman Publishing, London.
  2. Lesáková D., 2010. Zmeny v nákupnom a spotrebitel'skom správani obyvatel'stva SR (Changes in consumer behavior and shopping within Slovak population) [in:] Kolektiv: Trendy nákupného a spotrebitel'ského správania zákaznikov v podmienkach ekonomickej nesta-bility: zbornik vedeckých stati. Ekonóm Publishing, Bratislava [in Slovak].
  3. Lesáková D., 2012a. Vplyv veku na nákupné správanie seniorov (The impact of age on purchasing behavior of seniors) "Studia commercialia Bratislavensia". Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Bratislava, Vol. 5, 18 [in Slovak].
  4. Lesáková D., 2012b. Determinanty nákupného rozhodovania seniorov (Determinants of seniors purchase decision) [in:] Kolektiv: Vedecké state Obchodnej fakulty 2012: zbornik. Ekonóm Publishing, Bratislava.
  5. Majaro S., 1991. The Creative marketer. Butterworth - Heinemann, Oxford [in Slovak].
  6. Moschis G.P., 2004. Gerontographics. Journal of Consumer Marketing 10 (3), 43-53.
  7. Moschis G.P., Mathur A., 1993. How they're acting their age. Marketing Management 2 (2), 40-50.
  8. Richterová K., 2011. Ja, slovenský spotrebitel' (Me, the Slovak consumer) [in:] Kolektiv: Trendy nákupného a spotrebitel'skeho správania zákaznikov v podmienkach ekonomickej nesta-bility: zbornik vedeckých stati. Ekonóm Publishing, Bratislava [in Slovak].
  9. Schiffman L., Kanuk L., 2004. Consumer behaviour. 8th edn. Upper Saddle River, New York - Pearson Prentice-Hall, Englewoods Cliffs.
  10. Solomon M., 2004. Consumer behaviour: buying, having, being. 6th edn. Pearson - Prentice Hall, Englewoods Cliffs, NJ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu