BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gunia Grzegorz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Implementacja zintegrowanego systemu informatycznego w małym przedsiębiorstwie przemysłu odzieżowego
Implementation of Integrated Information System in a Small Clothing Industry Enterprise
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2013, nr 1, s. 11-27, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł odzieżowy, Produkcja odzieży, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, Zintegrowane systemy informatyczne
Clothing industry, Clothing manufacturing, Small business, Enterprise Resource Planning (ERP), Information integrated system
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Firma Produkcyjno Handlowa Marek RYŁKO
Abstrakt
Skuteczne zarządzanie firmą, korzystanie z nowych i nowoczesnych metod i technik zarządzania, wymagają odpowiednich danych dotyczących jakości, które mogą być świadczone przez zintegrowany system informatyczny. Dlatego małe i średnie przedsiębiorstwa wprowadzają systemy klasy ERP (obecnie ERP II), pomimo, że proces ten jest trudny i kosztowny. W artykule przedstawiono projekt wdrożenia takiego systemu w Firmie Produkcyjno-Handlowej Marek RYŁKO. Projekt wdrożeniowy został zrealizowany zgodnie z opracowaną metodologią, która obejmowała następujące etapy:
 1. analizę organizacyjną przedsiębiorstwa,
 2. analizę sposobu realizacji procesu produkcyjnego,
 3. identyfikację problemów,
 4. analizę potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa,
 5. wybór zintegrowanego systemu informatycznego,
 6. opracowanie harmonogramu realizacji prac wdrożeniowych.
Głównym celem tego projektu było wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Dodatkowym celem było sprawdzenie metodologii wdrażania w praktyce. W następnej części artykułu opisano charakterystyczne elementy prac wdrożeniowych i kierowania zmianami w tym projekcie. Na koniec przedstawiono możliwe kierunki rozwoju firmy wspomaganej zintegrowanego systemu informatycznego.

Effective company management, the use of new and modern methods and techniques of management, require the right quality data that can be provided by integrated information systems. Therefore, the bigger number of small and medium-size companies have decided to introduce ERP class systems (ERP II now) although they have recognized that the introduction process is difficult and expensive. However, the alternative solution cannot be easily found. The article presents the project of integrated information system implementation in a selected small clothing company. The implementation project has been realized according to the developed methodology which includes the following steps:
 1. the analysis of needs and the working conditions of a company;
 2. the structure of a model of a production process (in a company) supported by an integrated computer system;
 3. the choice of integrated information system;
 4. the construction of integrated information system model - the configuration of a computer system;
 5. the implementation work scheduling;
 6. the implementation of the integrated information system.
The main objective of this project was to implement an integrated information system. The additional goal was to verify the implementation methodology in practice. In the next part of the article describes the characteristic elements of implementation works and change managements in this project. Finally, the possible directions of development of the company aided integrated information system was describe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P.: Wdrożeniowe uwarunkowania zintegrowanych systemów informatycznych. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998.
 2. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004.
 3. BAANIV, iBAAN, BAAN ERP - efektywne rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwem i całym łańcuchem logistycznym. Materiały informacyjne firmy MATIXALL Sp. z o.o.
 4. Bancroft N.H., Seip H., Sprengel A.: Implementing SAP R/3. Manning Publications Co. Greenwich 1998.
 5. Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa 2000.
 6. Gunia G.: Implementacja zintegrowanych systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", 2/2009.
 7. Gunia G.: Wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych. Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała 2009.
 8. Gunia G.: Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w praktyce produkcyjnej. Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała 2010.
 9. Materiały informacyjne z Kongresu ERP 18-19 października 2004 r.
 10. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Metody projektowania i wdrażania systemów. Placet, Warszawa 1999.
 11. Kolbusz E., Nowakowski A.: Informatyka w zarządzaniu. Metody i systemy. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1999.
 12. Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Difin, Warszawa 2003.
 13. Lewandowski J.: Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1999.
 14. Microsoft Business Solutions. Materiały informacyjne firmy Microsoft Business Solutions Polska.
 15. Phillips J.: Zarządzanie projektami IT. Helion, Gliwice 2004.
 16. Szmit M.: Informatyka w zarządzaniu. Difin, Warszawa 2003.
 17. Szyjewski Z.: Zarządzanie projektami informatycznymi: metodyka tworzenia systemów informatycznych. Placet, Warszawa 2001.
 18. Szyjewski Z.: Metodyki zarządzania projektami informatycznymi. Placet, Warszawa 2004.
 19. Wrycza S.: Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania: metody, techniki, narzędzia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu