BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żuchowski Ireneusz (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce), Kaliszewska Agnieszka (Urząd Pocztowy Wiodący w Ostrołęce Poczta Polska)
Tytuł
System podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników jako element zarządzania personelem : (przykład Poczty Polskiej)
The System Qualifications Proffesion of Workers as Element of Personel Managment
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, 2008, nr 6, s. 269-278, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kwalifikacje zawodowe, Szkolenie zawodowe, Zarządzanie personelem, Umiejętności pracownicze, Kwalifikacje pracowników, Kształcenie kadr, Rozwój zawodowy pracownika
Professional skills, Vocational training, Personnel management, Employee skills, Qualifying employees, Personnel training, Professional development of employees
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Poczta Polska
Abstrakt
W warstwie teoretycznej praca skupia się na wyjaśnieniu pojęć i zagadnień związanych ze szkoleniem i doskonaleniem pracowników w zakładzie pracy. Ponadto przedstawiono zasady analizy potrzeb szkoleniowych uwzględniając poziomy potrzeb szkoleniowych. Cześć badawcza obejmuje zagadnienie podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników Poczty Polskiej. Przedstawiono zasady i warunki wsparcia pracowników, którzy podwyższają swoje kwalifikacje. Podjęto próbę oceny efektywności szkoleń w których uczestniczyli pracownicy Poczty Polskiej. W tym celu przeprowadzono badanie metodą wywiadu bezpośredniego standaryzowanego z 42 pracownikami Urzędu Pocztowego Wiodącego w Ostrołęce. (abstrakt oryginalny)

The theoretical part of this paper focuses on the explanation of the definitions and issues connected with the training and improving the employees in their place of work. There are also the principles of analysis of the needs of training according to the their levels. The practical part concentrates on the problems of raising workers qualifications in Polish Post Offices. The article shows the rules and conditions of supporting the employees who take part in the trainings. This paper contains the assessment of the effectiveness of trainings among the workers from Post Offices. To that end the direct interviews were conducted with 42 workers from the Main Post Office in Ostrołęka. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kossakowska M., Sołtysińska J., 2002 Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. Listwan T., 1999: Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Wyd. Kadry. Wrocław.
  3. Louart P., 1998 Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Poltex, Warszawa.
  4. Ordak G., 2003 Pracownik doskonały, Szkolenia, Rzeczpospolita.
  5. Pocztowski A., 1999: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków.
  6. Przedsiębiorstwo na rynku, Praca zbiorowa pod red. M. Łaguny, A. Radzewicza, Olsztyn 2004.
  7. Siniakiewicz Z., 2004 Czy warto inwestować w szkolenia, Poczta Polska.
  8. Zarządzanie. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. A. Koźmińskiego, W. Piotrowskiego, PWN Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7391
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu