BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Binderman Zbigniew (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Borkowski Bolesław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Szczesny Wiesław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
An Application of Radar Charts to Geometrical Measures of Structures' of Conformability
Źródło
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2011, vol. 12(XII), nr 1, s. 1-13, bibliogr. 36 poz.
Quantitative Methods in Economics
Słowa kluczowe
Analiza skupień, Syntetyczny miernik, Klasyfikacja
Cluster analysis, Synthetic meter, Classification
Uwagi
summ.
Abstrakt
In the following work we presented a method of using radar charts to calculate measures of conformability of two objects according to formulas given by, among others, Dice, Jaccard, Tanimoto and Tversky. This method incorporates another one presented by the authors of this study [Binderman, Borkowski, Szczesny 2010]. Presented methods can be also utilized to define similarities between given objects, as well as to order and group objects. Measures described in this work satisfy the condition of stability as they do not depend on the order of studied features. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2008) O pewnej metodzie porządkowania obiektów na przykładzie regionalnego zróżnicowania rolnictwa, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, IX, wyd. SGGW, 39-48.
 2. Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W (2009) O pewnych metodach porządkowych w analizie polskiego rolnictwa wykorzystujących funkcje użyteczności, Roczniki Nauk Rolniczych PAN, Seria G, Ekonomika Rolnictwa, T. 96, z. 2, 77-90.
 3. Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2009a) Tendencies in changes of regional differentiation of farms structure and area Quantitative methods in regional and sectored analysis / sc. ed. D. Witkowska D., Łatuszyńska M., U.S., Szczecin, 33-50.
 4. Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2010) Radar measures of structures' conformabilty, Quantitative methods in economy, v. XI, No.1, 45-59.
 5. Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2010a) The tendencies in regional differentiation changes of agricultural production structure in Poland, Quantitative methods in regional and sectored analysis , U.S., Szczecin, 67-103.
 6. Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2010b) Wykorzystanie metod geometrycznych do analizy regionalnego zróżnicowania kultury na wsi, Seria T. XII, z. 5, 25-31.
 7. Binderman, Z., Borkowski B., Szczesny W. (2010c) Regionalne zróżnicowanie turystyki w Polsce w latach 2002-2008, Oeconomia 9 (3) 71-82.
 8. Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W. (2010d) Regionalnego zróżnicowanie kultury między wsią a miastem w latach 2003-2008, Między dawnym a nowym - na szlakach humanizmu, wyd. SGGW, 345-360.
 9. Binderman Z., Szczesny W. (2009) Arrange methods of tradesmen of software with a help of graphic representations Computer algebra systems in teaching and research, Siedlce, Wyd. WSFiZ, 117-131.
 10. Binderman Z., Szczesny W., (2011) Comparative Analysis of Computer Techniques for Visualization Multidimensional Data, Computer algebra systems in teaching and research, Siedlce, wyd. Collegium Mazovia, 243-254.
 11. Binderman Z. (2009) Syntetyczne mierniki elastyczności przedsiębiorstw, Kwartalnik Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2, 257-268.
 12. Binderman, Z. (2009a) Ocena regionalnego zróżnicowania kultury i turystyki w Polsce w 2007 roku Roczniki Wydziału Nauk Humanistycznych, SGGW, T XII, 335-351.
 13. Borkowski B., Szczesny W. (2002) Metody taksonomiczne w badaniach przestrzennego zróżnicowania rolnictwa. Warszawa, RNR, Seria G, T 89, z. 2. 42-53.
 14. Breiman L. (1994) Bagging predictors, Technical Report 420, Departament of Statistics, University of California, CA, USA, September 1994.
 15. Ciok A., Kowalczyk T., Pleszczyńska E., Szczesny W. (1995) Algorithms of grade correspondence-cluster analysis. The Collected Papers on Theoretical and Aplied Computer Science, 7, 5-22.
 16. Deza E., Deza M.M. (2006) Dictionary of Distances, Elsevier.
 17. Dice Lee R. (1945) Measures of the Amount of Ecologic Association Between Species, Ecology, Ecological Society of America, Vol. 26, No. 3, 297-302.
 18. Duda R. O., Hart P. E., Stork D. G. (2000) Pattern Classification. John Wiley & Sons, Inc., 2nd ed.
 19. Gordon, A.D. (1999) Classification, 2nd edition, London-New York.
 20. Hubalek Z. (1982) Coefficients of Association and Similarity, Based on Binary (Presence-Absence) Data: An Evaluation, Biological Reviews, Vol.57-4, 669-689.
 21. Jaccard P. (1901) Étude comparative de la distribution florale dans une portion des Alpes et des Jura. Bulletin del la Société Vaudoise des Sciences Naturelles 37, 547-579.
 22. Jaccard, P. (1902) Lois de distribution florale dans la zone alpine. Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 38, 69-130.
 23. Jaccard, P. (1908) Nouvel les recherches sur la distribution floral e. Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 44, 223-270.
 24. Jackson D. M. (1970) The stability of classifications of binary attribute data, Technical Report 70-65, Cornell University, 1-13.
 25. Kukuła K. (2000) Metoda unitaryzacji zerowej, PWN, Warszawa.
 26. Kukuła K. (red) (2010) Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, PWN, Warszawa.
 27. Legendre P., Legendre L. (1998) Numerical Ecology, Second English Edition Ed., Elsevier.
 28. Malina A. (2004) Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. AE, Seria Monografie nr 162, Kraków.
 29. Monev V. (2004) Introduction to Similarity Searching in Chemistry, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 51, 7-38.
 30. Mostowski A., Stark M.: Elementy algebry wyższej, PWN, Warszawa.
 31. Szczesny W. (2002) Grade correspondence analysis applied to contingency tables and questionnaire data, Intelligent Data Analysis, vol. 6, 17-51.
 32. Tan P., Steinbach M., Kumar V. (2006) Introduction to Data Mining, Pearson Education, Inc.
 33. Tanimoto, T.T. (1957) IBM Internal Report 17th Nov. 1957.
 34. Tanimoto T.T. (1959) An Elementary Mathematical Theory of Classification and Prediction, IBM Program IBCFL.
 35. Tversky A. (1957) Features of similarity. Psychological Review, 84(4) 327-352.
 36. Warrens M. J. (2008) On Association Coefficients for 2×2 Tables and Properties that do not depend on the Marginal Distributions, Psychometrika Vol. 73, n. 4, 777-789.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-792X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu