BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlewski Paweł (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Requirements for Logistics Multimodal Networks Simulation
Wymagania dla symulacji logistycznych sieci multimodalnych
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2013, nr 1, s. 43-48, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Sieci logistyczne, Modele logistyczne, Modele symulacyjne, Symulacja
Logistic networks, Logistic models, Simulation models, Simulation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Główny obszar badań autora obejmuje logistykę, a szczególnie problemy związane z logistycznymi sieciami multimodalnymi. W prezentowanej pracy zostały przedstawione charakterystyki podejścia multimodalnego i intermodalnego oraz korzyści wynikające z ich wykorzystania. Najważniejszym punktem realizowanych prac jest definicja wymagań stawianych budowaniu modeli symulacyjnych i realizacji symulacji w logistycznych sieciach multimodalnych. Jednym z najważniejszych efektów prezentowanej pracy jest wyróżnienie charakterystycznych cech sieci Multi-modalnych, umożliwiające definicję wymagań, które są niezbędne do poprawnego wyboru narzędzia, które będzie używane do modelowania i symulacji omawianych sieci. (abstrakt oryginalny)

The author focuses his research mainly on the area of logistics, especially on problems related with logistics multimodal networks. In the paper the basic characteristics and benefits from using multimodality and intermodality is presented. The author describes the multimodal and intermodal applications from the viewpoint of object simulation. The main Research Highlight of performed works is: definition of requirements for simulation in multimodal logistics networks. One of the main paper's finding is distinction of characteristics features of multimodal networks, which enable the definition of requirements. These requirements are necessary for proper selection of tool for modeling and simulation logistics multimodal networks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banks J., Carson II J.S., Nelsson B.L., Nicol D.M.: Discrete-event System Simulation. Fourth Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2005.
 2. Beaverstock M., Greenwood A., Lavery E., Nordgren W.: Applied Simulation. Modeling and Analysis using Flexsim. Flexsim Software Products, Inc., Canyon Park Technology Center, Orem, USA 2011.
 3. Bell S.G.: Simulation: A Data-Driven Tool to Lower Costs ASCET. vol. 4, Montgomery Research, San Francisco 2002.
 4. Cempel Cz.: Nowoczesne Zagadnienia Metodologii i Filozofii Badań. ITE Radom, Poznań 2005.
 5. Ciszak O.: Komputerowo Wspomagane Modelowanie I Symulacja Procesów Produkcyjnych, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 6, Budowa I Zarządzanie Produkcją 2007.
 6. Farr, R. Tannock, J. Holm, S.: Parametric Factory Simulation for the Responsive Enterprise. [In:] Proceedings of International Conference On Responsive Manufacturing ICRM, 2007.
 7. Ferstch M. (red.): Podstawy logistyki. Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008, s. 87.
 8. Forrester J.W.: Industrial Dynamics. The MIT Press, Cambridge, Massahuttes 1965.
 9. United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods. Genewa, 24 may 1980.
 10. Kwasniowski S., Nowakowski T., Zając M.: Transport intermodalny w sieciach logistycznych. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
 11. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Dostępny w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri= COM:2011:0144: FIN:EN:PDF.
 12. Seidl M., Simak L.: Integracja transportu w systemach logistycznych. Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, nr 1(8), 2009, s. 159-167, Bibliogr. 9 poz.
 13. Stefanovic D., Stefanovic N., Radenkovic B.: Supply network modelling and simulation methodology. Simulation Modelling Practice and Theory 17 (2009), p. 743-766.
 14. Wniosek pt. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, Dostępny w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri= COM:2011:0650:FIN:EN:HTML
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu