BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malaczewski Maciej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zużycie zasobów naturalnych oraz zanieczyszczenie środowiska a postęp techniczny i wzrost gospodarczy
Natural Resources, Environmental Pollution, Technological Progress and Economic Growth
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 241, s. 104-115, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Postęp techniczny, Zanieczyszczenie środowiska, Kapitał ludzki, Zasoby naturalne, Przegląd literatury
Economic growth, Technical progress, Environmental pollution, Human capital, Natural resources, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zagadnienia obejmujące wzajemne zależności pomiędzy środowiskiem naturalnym a gospodarką od kilkudziesięciu lat są jednym z głównych tematów rozważań ekonomistów oraz ekologów. Istotną rolę odgrywa tu modelowanie zależności pomiędzy postępem technicznym, zasobami naturalnymi oraz wzrostem gospodarczym. Nie da się jednak wyczerpująco opisać tych relacji w oderwaniu od problemu emisji zanieczyszczeń. Powstaje naturalne pytanie o wpływ, jaki wyczerpywanie się zasobów naturalnych może mieć na długookresowy wzrost gospodarczy oraz na stan środowiska naturalnego. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania o teoretyczne zależności pomiędzy długookresowym wzrostem gospodarczym, postępem technicznym a zużyciem zasobów naturalnych, uwzględniające postulaty zarówno nowoczesnej teorii wzrostu, jak i ekonomii ekologicznej. Głównym przedmiotem badań jest wpływ, jaki wielkość zasobów naturalnych oraz ich zużywanie może mieć na tempo wzrostu gospodarczego, oraz rola, jaką w tym wpływie odgrywa postęp techniczny oraz rozwój kapitału ludzkiego. (abstrakt oryginalny)

Connections between natural environment, natural resources and economic growth have become one of the main problems in modern economic growth theory. The purpose of this paper is to investigate those interactions in endogenous economic growth model. The main contribution includes a relationship between environmental awareness of households and steady-state growth rate. With a higher environmental awareness, the steady-state growth rate increases, but the level of production in the current period and long-term technological progress growth rate declines. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cleveland, C.J., Ruth, M., 1997, When, Where and by How Much do Biophysical Limits Constrain the Economic Process? A Survey of Nicholas Georgescu-Roegen's Contribution to Ecological Economics, Ecological Economics, vol. 22, s. 203-223.
 2. Constanza, R., Daly, H.E., 1992, Natural Capital and Sustainable Development, Conservation Biology, vol. 6, no. 1, s. 37-46.
 3. Dasgupta, P., 1993, Natural Resources in the Age of Substitutability, w: Kneese, A.V., Sweeney, J.L. (eds.), Handbook of Natural Resource and Energy Economics, ESP B.V.
 4. Dasgupta, P., Heal, G., 1974, The Optimal Depletion of Exhaustible Resources, Review of Economic Studies (Symposium volume), s. 3-28.
 5. Georgescu-Roegen, N., 1971, The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 6. Grimaud, A., Rougé, L., 2003, Non-Renewable Resources and Growth with Vertical Innovations: Optimum, Equilibrium and Economic Policies, Journal of Environmental Economics and Management, vol. 45, s. 433-453.
 7. Grimaud, A., Rougé, L., 2005, Polluting Non-Renewable Resources, Innovation and Growth: Welfare and Environmental Policy, Resource and Energy Economics, vol. 27, no. 2, s. 109-129.
 8. Grimaud, A., Rougé, L., 2008, Environment, Directed Technical Change and Economic Policy, Environmental and Resource Economics, vol. 41, s. 439-463.
 9. Growiec, J., Schumacher, I., 2008, On Technical Change in the Elasticities of Resource Inputs, Resources Policy, vol. 33, s. 210-221.
 10. Lucas, R., 1988, On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, vol. 22, no. 1 (July), s. 3-42.
 11. Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens, W.W., 1973, Granice wzrostu, PWE Warszawa.
 12. Pérez-Barahona, A., 2007, The Problem of Exhaustible Energy Resources in the Production of Capital, CORE Discussion Papers, no. 8.
 13. Rutkowska, L., 2010, Trwanie życia w 2009 r., GUS, Warszawa.
 14. Solow, R., 1974, Inter generational Equity and Exhaustible Resources, Review of Economic Studies (Symposium volume), s. 29-45.
 15. Stiglitz, J., 1974, Growth with Exhaustible Resources: Efficient and Optimal Growth Paths, Review of Economic Studies (Symposium volume), s. 123-137.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu