BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaszewska Hanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Nieżurawska Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Wynagradzanie lekarzy w podmiotach leczniczych w Polsce
The Remuneration of Physicians in Health Care Units in Poland
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 3-4, s. 61-76, tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Formy zatrudnienia, Elastyczność zatrudnienia, Służba zdrowia, Badania ankietowe
Remuneration, Employment forms, Flexible employment, Health service, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Reforma systemu opieki zdrowotnej w Polsce zrodziła konieczność baczniejszego przyglądania się kosztom pracy. Efektem tego było uelastycznianie zatrudnienia lekarzy. Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych służących identyfikacji typów wynagrodzeń lekarzy oraz czynników je determinujących w zależności od formy zatrudnienia (umowa o pracę/kontrakt) w małych i średnich podmiotach leczniczych województwa kujawsko-pomorskiego. (abstrakt oryginalny)

The reform of the health care system in Poland has triggered the need to pay closer attention to labor costs. This has resulted in a process increasing employment flexibility by way of various contractual forms through which medical services are provided by physicians. This article presents the results of a questionnaire survey aimed at identifying types of compensation for physicians as well as the specifics of their determining factors in the case of physicians employed under various kinds of contracts (employment contracts/contract work) in small and medium-sized health care units in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Getzen T.E. (2000), Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, Warszawa, PWN.
 2. Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz.U. UE L 299 z 18 listopada 2003 r.
 3. Golinowska S., Czepulis-Rutkowska Z., Sitek M., Sowa A., Sowada C., Włodarczyk C. (2002), Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, Warszawa, CASE.
 4. Karaszewska H. (2008), Mechanizmy wynagradzania lekarzy, Polityka Społeczna, lipiec.
 5. Kijak R. (2005), Chleba naszego kontraktowego, Gazeta Lekarska, nr 5.
 6. Kijak R. (2004), Dyżur medyczny, polski anachronizm, Służba Zdrowia, nr 13-16.
 7. Reforma służby zdrowia 1999 (1998), Kraków, Fundacja Rozwoju Samorządności i Pracy Lokalnej.
 8. Rejestr podmiotów leczniczych 2012, www.rejestrzoz.gov.pl
 9. Stańczyk M. (2008), Skomplikowane procedury wycen pracy lekarza, Puls Medycyny, nr 9 (172).
 10. Ustawa z dn. 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.
 11. Windak A., Chawla M., Kulis M., red. (1998), Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, od teorii do praktyki, Kraków, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu