BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Naskręcka Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Problem nierównowagi i zapasów w modelu walrasowskim - ujęcie niestacjonarne
The Problem of Disequilibrium and Stocks in the Walrasian Model - Non-Stationary Apprehension
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 241, s. 116-125, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zapasy, Nierównowaga rynkowa, Rynek, Ekonomia matematyczna, Wykładniki Lapunowa
Inventories, Market imbalance, Market, Mathematical economics, Lyapunov exponents
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W modelu równowagi rynkowej najczęściej badanymi zjawiskami są równowaga oraz stabilność rynku. Na globalnych i lokalnych rynkach ekonomicznych występuje jednak często nierównowaga. Oryginalny model Walrasa nie uwzględnia możliwości wystąpienia zapasów. Jeżeli jednak na rynku pojawia się na przykład nadwyżka podaży nad popytem, to pojawia się nierównowaga, którą należy opisać w języku matematycznym. Powstaje też pytanie o wpływ, jaki na równowagę (lub nierównowagę) rynkową oraz na stabilność rynku mają gromadzone zapasy. W artykule zostanie zbadany wpływ niestacjonarnych zapasów na trajektorie cen oraz stabilność rynku. (abstrakt oryginalny)

Equilibrium and stability are the most frequently investigated properties in the market equilibrium models. We usually observe the lack of equilibrium on the global and local markets. Nevertheless, when there exists an excess supply, we observe that producers have problem with stocks. We should consider then how the accumulated stocks affect the equilibrium (or disequilibrium) and stability of the model. In this paper we explore how these stocks influence the path of price trajectory. Moreover, we consider the stability of the market when the stocks are defined as non-stationary function. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Arrow, K.J., Hurwicz L., 1958, On the Stability of the Competitive Equilibrium I, Econometrica, vol. 26, no. 4, s. 522-552
  2. Arrow, K.J., Block, H.D., Hurwicz L., 1959, On the Stability of the Competitive Equilibrium II, Econometrica, vol. 27, no. 1, s. 82-109.
  3. Basak, S., Cuoco, D., 1998, An Equilibrium Model with Restricted Stock Market Participation, The Review of Financial Studies, vol. 11, no. 2, s. 309-341.
  4. Demidowicz, B.P., 1972, Matematyczna teoria stabilności, WNT, Warszawa.
  5. Diamond, P.A., 1967, The Role of a Stock Market in a General Equilibrium Model with Technological Uncertainty, The American Economic Review, vol. 57, no. 4, s. 759-776.
  6. Negishi, T., 1962, The Stability of a Competitive Economy: A Survey Article, Econometrica, vol. 30, no. 4, s. 635-667.
  7. Panek, E., 2003, Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  8. Panek, E., 2006, Dynamika niestacjonarnych systemów ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  9. Panek, E., 2011, System Walrasa i zapasy, Przegląd Statystyczny, vol. 58, no. 3-4, s. 195-204.
  10. Salle, J.L., Lefschetz, S., 1966, Zarys teorii stabilności Lapunowa i jego metody bezpośredniej, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu