BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzepicka Alicja K. (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie w XXI wieku - implikacje strategiczne i organizacyjne
Management in 21st Century - Strategic and Organizational Implications
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 118, s. 307-324, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Konkurencja globalna, Teoria organizacji i zarządzania
Management, Enterprise management, Global competition, Theory of organization and management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu jest próba ujęcia reperkusji dla funkcjonowania przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach zarówno globalnej konkurencji, jak i możliwości wykorzystania technologii dla wyzwań i związanych z tym szans przedsiębiorstwa[...]Rozważania zawarte w artykule skupiają się wokół aspektów wymagających zasadniczych i strategicznych działań ze strony zarządzających współczesnymi przedsiębiorstwami.(fragment tekstu)

Management constitutes a significant and outstanding instrument of every organization's activity. The rapid development of large organizations such as enterprises, governmental civil services or military forces which took place at the twilight of 19th century initiated the interest in management and in the examination of its properties. A strategy is a plan of using company resources in order to gain competitive advantage on the market, whereas organization is an ability of a company's functioning, as well as, of the way the personnel is managed and motivated to realize strategic tasks. The article is devoted to the above-mentioned aspects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cushman D.P.: Communication and High Speed Management. State University of New York Press, Albany-N.Y. 1995.
 2. Doyle P.: Marketing wartości. Felberg SJA, Warszawa 2003.
 3. Drucker P.F.: Skuteczne zarządzanie. PWE, Warszawa 1976.
 4. Drucker P.F.: Zarządzanie w XXI wieku. Muza S.A., Warszawa 2000.
 5. Drucker P.F.: Zarządzanie w czasach burzliwych. Czytelnik, Warszawa 1995.
 6. Fisk P.: Geniusz biznesu. W: Biznes. Marketing. T. 3. Warszawa 2007.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Projektowanie systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2001.
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Przedsiębiorstwo przyszłości. Difin, Warszawa 2000.
 9. Gulati R., Oldroyd J.B.: Jak skoncentrować działalność firmy na klientach. "Harvard Business Review Polska" 2005, Vol. 12.
 10. Hammer M.: Sztuka konkurowania w gospodarce w XXI wieku. Helion, Gliwice 2006.
 11. Kotler Ph., Caslione A.A.: Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. MT Biznes, Warszawa 2009.
 12. Kotler Ph.: Marketing od A do Z. PWE, Warszawa 2004.
 13. Kowalczyk M. (przekł.): Strategia. Opracuj i zastosuj najlepszą strategię dla swojej firmy. Harvard Business Essentials, MT Biznes, Warszawa 2007.
 14. Koźmiński A.K., Jemielniak D.: Zarządzanie od podstaw. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 15. Krawiec F.: Transformacja firmy w nowej gospodarce. Difin, Warszawa 2005.
 16. Mikołajek-Gocejna M.: Zarządzanie oczekiwaniami inwestorów. W: Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw. Red. A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2010.
 17. Obłój K.: Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy. Poltext, Warszawa 2010.
 18. Olszewska B.: Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001.
 19. Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Red. L. Nieżurawski. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2005.
 20. Scholte J.A.: Globalizacja. Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2006.
 21. Stiglitz J.E.: Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 22. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Felberg SJA, Warszawa 2001.
 23. Szymański W.: Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji. Difin, Warszawa 2004.
 24. Szymański W.: Czy globalizacja musi być irracjonalna? Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 25. Szymura-Tyc M.: Zarządzanie przez wartość dla klienta. W: Marketing koncepcje, badania, zarządzanie. Red. L. Żabiński i K. Śliwińska. PWE, Warszawa 2002.
 26. Zaorska A.: Globalizacja i "nowa gospodarka". W: Biznes międzynarodowy. Red. M.K. Nowakowski. SGH, Warszawa 2005.
 27. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 1999.
 28. Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw. Red. A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu