BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Abramek Edyta (University of Economics in Katowice, Poland), Wachowicz Tomasz (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Chosen Methods and Techniques for Websites Evaluation
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, nr 88, s. 11-24, tab.
Tytuł własny numeru
Creativity support systems
Słowa kluczowe
Internet, Projektowanie witryn WWW, Metoda TOPSIS
Internet, Design of Web sites, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę oraz porównanie wybranych metod, które można zastosować do oceny serwisów internetowych. Szczególną uwagę zwrócono na metody AHP, ASM, TOPSIS i PROMETHEE. Metody te należą do kanonu najczęściej stosowanych metod wielokryterialnego podejmowania decyzji, przy tym są stosunkowo proste w implementacji i interpretacji otrzymanych wyników. Wykorzystując dane empiryczne oceny wybranych serwisów dokonanej przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pokazano, iż zastosowanie różnych metod wielokryterialnych może, w różnych warunkach, prowadzić do całkowicie odmiennych rankingów serwisów internetowych. W metodach opierających się na porównaniach parami może zaistnieć problem odwrócenia rankingu. Metody TOPSIS i AHP pozwalają budować rankingi na podstawie ocen metrycznych, co ułatwia i wzbogaca ich interpretację. ASM i AHP są bardziej czasochłonne i wymagają interakcji z użytkownikiem. TOPISIS i PROMETHEE pozwalają na większą automatyzację procedury analizy preferencji decydentów. Metoda TOPSIS wydaje się być najbardziej obiektywna, gdyż w budowie rankingu wykorzystuje nie subiektywne funkcje preferencji, a statystyczne metryki odległości, zaś jedyną subiektywną informacją są tutaj wagi kryteriów oceny. Z drugiej jednak strony TOPSIS w analizie preferencji wymaga danych metrycznych, co może ograniczać jej stosowalność. Najnowsze prace nad tą metodologią zmierzają jednak do rozszerzenia jej stosowalności również na problemy słabo ustrukturyzowane [Wach11]. Wnioskiem głównym, płynącym z pracy, możliwym do wykorzystania przez projektantów serwisów internetowych lub analityków rynku jest fakt, iż uzyskany ranking nie musi zależeć wyłącznie od rzeczywistych parametrów porównywanych serwisów, lecz również od wykorzystanej metodologii porównania. Dobór metody właściwej ze względów promocyjnych lub marketingowych powinien być poprzedzony dokładną analizą porównawczą metod zaimplementowanych do konkretnego problemu wielokryterialnego z uwzględnieniem analizy wrażliwości parametrów (danych wejściowych) wymaganych przez analizowane metody. (oryginalny abstrakt)

In this paper the authors present some selected methods that could be used for websites evaluation and comparison. Since such an evaluation involves the analysis of multitude attributes we focused on a few multiple attribute decision making (MCDM) models of various fundamentals. The major goal of this work is to summarize and synthesize the approaches for multi-criteria evaluation of the websites, that could help their owners, designers and maintainers with the identification of the quality of their systems. The authors also try to point out the advantages and disadvantages of the different methods. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. [BVMa86] Brans J.P., Vincke Ph., Mareschal B.: How to Select and How to Rank Projects: The PROMETHEE Method. "European Journal of Operational Research" 1986, (24).
 2. [Chmi03] Chmielarz W.: Analiza porównawcza wybranych księgarni internetowych. In: SWO2003. Eds. H. Sroka, T. Porębska-Miąc. AE, Katowice 2003.
 3. [Chmi10] Chmielarz W.: Metody oceny wybranych księgarni internetowych. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Zakopane 2010, http:// www.ptzp.org.pl
 4. [Figu04] Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. Eds. J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott. Springer Science+Business Media, New York 2004.
 5. [FoSe01] Forman E., Selly M.A.: Decision by Objectives. World Scientific Publishing, Singapore 2001.
 6. [HwYo81] Hwang C.L., Yoon K.: Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Springer-Verlag, Berlin 1981.
 7. [KaRo90] Kaufman L., Rousseeuw P.J.: Finding Groups in Data: An Introduction in Cluster Analysis. Wiley, New York 1990.
 8. [Kaus09] Kaushik A.: Godzina dziennie z Web Analytics. Helion, Gliwice 2009.
 9. [KePe96] De Keyser W., Peeters P.: A Note on the Use of PROMETHEE Multicriteria Methods. "European Journal of Operational Research" 1996, 89.
 10. [KeRa76] Keeney R.L., Raiffa H.: Decisions with Multiple Objectives. Wiley, New York 1976.
 11. [LSMi99] Negotiation. Eds. R. Lewicki, D. Saunders, J. Minton. The McGraw-Hill Companies Inc., Boston 1999.
 12. [Nowa06] Nowak M.: INSDECM - An Interactive Procedure for Stochastic Multicriteria Decision Problems. "European Journal of Operational Research" 2006, Vol. 175, Iss. 3.
 13. [OlSr01] Olszak C.M., Sroka H.: Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. AE, Katowice 2001.
 14. [Roy96] Roy B.: Multicriteria Methodology for Decision Aiding. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1996.
 15. [Saat80] Saaty T.L.: The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. McGraw-Hill International Book Co., New York 1980.
 16. [Wach11] Wachowicz T.: Application of TOPSIS Methodology to the Scoring of Negotiation Issues Measured on the Ordinal Scale. In: Multiple Criteria Decision Making '10/'11. Eds. T. Trzaskalik, T. Wachowicz. The Publisher of University of Economics in Katowice (in press), 2011.
 17. [WWW1] Company Procreate. http://www.procreate.pl/audyt.html#metodologia_ audytu (2011).
 18. [WWW2] Ocena wykonana przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na zajęciach z przedmiotu Strategie budowy i wdrażania metod e-biznesu (2010).
 19. [Ziem05] Ziemba E.: Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych. AE, Katowice 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu