BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Derlukiewicz Leszek (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Komplementarne klasyfikacje gospodarcze ONZ i logistyczne NATO
Complementary Economical Classifications of UN and NATO Logistic Classification
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2008, z. 34, s. 19-31, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Wojsko, Klasyfikacja, Logistyka
Army, Classification, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia podstawowe terminy, definicje i kryteria dotyczące klasyfikacji gospodarczych, takie jak: dyferencjacja, dywersyfikacja, wyrób, usługa, produkt czy system klasyfikacyjny. Wyjaśniono różnice pomiędzy klasyfikacjami macierzystymi, pochodnymi i powiązanymi. Przedstawiono najważniejsze cele, zasady i kryteria klasyfikacyjne. Zaprezentowano wyniki badań aktualnego stanu rozwoju kilku najważniejszych, globalnych klasyfikacji gospodarczych, ich przeznaczenie, struktury kodowe, nazwy grupowań, nazwy organizacji odpowiedzialnych za ich utrzymanie. W niektórych wypadkach podano krotką historię powstania systemu lub częstotliwość aktualizacji czy też dostępność albo format danych. W części trzeciej opisano strukturę i przeznaczenie natowskiej klasyfikacji wyrobów i jej powiązania z innymi systemami kodowymi lub klasyfikacyjnymi. (abstrakt oryginalny)

The article introduces the basic terms and definitions such: differential, diversification, goods, services, product or classification system. The difference between reference, derived and related classifications has also been illustrated. Thus, the most important aims, rules and criteria of classification systems have also been offered. Additionally, it shows the results of the most recent research concerning the state of development of a few most important global economic classifications. The article also presents: destination, code structures, names of the classifications levels, and the names of organizations which are responsible for providing and maintaining classification systems. In some cases, the shorter history of developing the system, the frequency of updates, the availability, and the format of dates had been stated. The chapter 3 describes structure and destination of the NATO Supply Classification and the references to the other coding or classification systems. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GUS, Zasady Metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, PKWiU 2008.
  2. UN STATISTICAL COMMISSION, Standard Statistical Classifications: Basic Principles, Nowy York 1999.
  3. http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/www/com.gus.Search/
  4. http://unstats.un.org/unsd/default.htm
  5. Chriticles Mwansa: WCO Harmonized System 2007 and its effects on trade, The 4th Asian Maritime & Logistics Conference & Exhibition 2006, Malezja.
  6. http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
  7. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji: Klasyfikacja Wyrobów Obronnych, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu