BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oczki Jarosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zatrudnienie na czas określony i w niepełnym wymiarze czasu pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce na tle krajów UE
Flexible Forms of Employment in Small and Medium Enterprises in Poland and Other European Union Countries
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 3-4, s. 89-99, wykr., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Formy zatrudnienia, Elastyczność zatrudnienia, Analiza porównawcza
Small business, Employment forms, Flexible employment, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wybrane elastyczne formy zatrudnienia w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Na podstawie danych pochodzących z Międzynarodowej Organizacji Pracy, Eurostatu i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dokonano analizy porównawczej zakresu wykorzystania umów na czas określony oraz zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Scharakteryzowano również strukturę i dynamikę zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz przedstawiono wnioski dotyczące możliwości zastosowania elastycznych form zatrudnienia przez podmioty sektora MŚP. (abstrakt oryginalny)

This article presents selected flexible employment arrangements in Poland as compared with other European Union countries. A comparative analysis of incidence of fixed-term and part-time employment contracts has been conducted on the basis of International Labor Organization, Eurostat, and Organization for Economic Cooperation and Development data. The structure and dynamics of employment in small and medium enterprises is also described and conclusions regarding the potential for application of flexible work arrangements in the SME sector are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt Ł., Kukulak-Dolata I. (2010), Flexicurity w praktyce - ujęcie mikroekonomiczne, w Tomanek A. (red.), Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy, Białystok, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku.
 2. de Kok J., Vroonhof P., Verhoeven W., Timmermans N., Kwaak T., Snijders J., Westhof F. (2011), Do SMEs create more and better jobs?, Zoetermeer, EIM Business & Policy Research.
 3. European Commission (2010), Employment in Europe 2010, Brussels, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
 4. European Commission (2012a), Labour Force Survey, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 5. European Commission (2012b), Labour Market Developments in Europe 2012, Brussels, EU Directorate-General for Economic and Financial Affairs.
 6. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2011), European Company Survey 2009. Part-time work in Europe, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
 7. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2007), Part-Time Work In European Companies, Establishment Survey on Working Time 2004-2005, Luxembourg, Office for Official Publications of European Communities.
 8. Hogeforster J. (2010), Doświadczenia w zakresie wykorzystania "flexicurity" w Niemczech i przyszłościowe modele kształtowania świata pracy, w Tomanek A. (red.), Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy, Białystok.
 9. International Labour Organization (2013), Short term indicators of the labour market, http://laborsta.ilo.org
 10. Kodeks pracy, Dz.U. 1974 r. Nr 24, poz. 141, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
 11. Oczki J. (2012), System emerytalny w Polsce a zatrudnienie w nietypowych formach, w Bednarski M., Frieske K.W. (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 12. OECD (2012a), OECD Economic Surveys: Poland, Paris.
 13. OECD (2012b), OECD Employment Outlook, Paris.
 14. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2011), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
 15. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" (2011), Słabe i mocne strony sektora MSP w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwojowe, Warszawa, PKPP "Lewiatan".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu