BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypczak Zofia (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Zmiany poziomu i struktury wydatków polskich gospodarstw domowych na ochronę zdrowia w latach kryzysu gospodarczego
Changes in the Level and Structure of Polish Households Spending on Healthcare in the Years of Economic Crisis
Źródło
Problemy Zarządzania, 2013, vol. 11, nr 1 (40), t. 1, s. 88-103, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Wpływ kryzysu na konsumpcję i zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Wydatki na ochronę zdrowia, Budżet gospodarstwa domowego, Kryzys gospodarczy
Health care protection, Expenditures on health care, Budgets of households, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca prezentuje zmiany dokonane w ciągu ostatnich kilku lat w poziomie i strukturze wydatków polskich gospodarstw domowych na ochronę zdrowia. Autor próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, czy kryzys gospodarczy, który dotknął także Polskę, wpłynął na zmianę kształtu prawidłowości zachodzących wcześniej w wydatkach na zdrowie. Źródłem informacji wykorzystanym w opracowaniu są przede wszystkim systematycznie prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania budżetów gospodarstw domowych. Wyniki tych badań są - zgodnie z wytycznymi OECD - wykorzystywane w postaci zagregowanej do budowy Narodowego Rachunku Zdrowia, będącego obecnie podstawowym źródłem informacji o poziomie i strukturze wydatków na ochronę zdrowia w Polsce. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the changes made over the past few years in the level and structure of expenditure of households on health in Poland. Author is trying to find the answer on the question whether the economic crisis has any impact on the expenses on health system in Poland. The source of information used in this study was the systemic analyses of household budget survey made by the Central Statistical Office (GUS). Results of these analyses, according to the recommendation of OECD, have been used for building National Health Account (NHA), which is currently the basic source of information on the level and structure of health expenditure in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran, A. i Żyra, M. (2006). Narodowy rachunek zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia 1999, 2002, 2003. Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 54.
 2. Golinowska, S. (2003). Wielkość i determinanty wydatków na ochronę zdrowia. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, (1).
 3. GUS. (1995-2011). Rocznik Statystyczny RP 1995-2011. Warszawa: GUS. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl.
 4. GUS. (1996-2012). Budżety gospodarstw domowych w latach 1995-2011. Warszawa: GUS.
 5. GUS. (2008-2012). Mały Rocznik Statystyczny RP 2008-2012. Warszawa: GUS. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl.
 6. GUS. (2011a). Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: GUS.
 7. GUS. (2011b). Narodowy Rachunek Zdrowia za lata 2006-2010, Warszawa: GUS. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl.
 8. Ministerstwo Zdrowia. (2008). Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga II. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.
 9. OECD. (2000). A System of Heath Account. Paris: OECD.
 10. Ryć, K. i Skrzypczak, Z. (2005). Publiczne i prywatne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce. Ile nas kosztuje ochrona zdrowia? Problemy Zarządzania, 10 (4).
 11. Skrzypczak, Z. (2010). Skala obciążeń polskiego społeczeństwa wydatkami na ochronę zdrowia. Zdrowie Publiczne, (2).
 12. Skrzypczak, Z. (2011). Finansowanie prywatne ochrony zdrowia w Polsce. W: J. Suchecka (red.), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.40.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu