BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowski Jerzy (Politechnika Łódzka), Stacholec Stanisław (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Model hierarchicznego kodowania maszyn papierniczych dla typizacji ich elementów
Model of Hierarchic Coding of Paper Machines for Typification of Their Elements
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 1990, z. 21, nr 564, s. 5-11, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Papiernictwo, Eksploatacja
Machinery and equipment, Papermaking, Exploitation
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Sterowanie eksploatacją maszyn papierniczych powinno opierać się na informacjach otrzymywanych z badań niezawodnościowych. W przypadku maszyn papierniczych otrzymanie tych informacji jest trudnym zadaniem z uwagi na różnorodność obiektów. W artykule przedstawiono model hierarchicznego kodowania maszyn papierniczych, którego celem jest przyporządkowanie odpowiedniej symboliki blokom i elementom występującym w tych obiektach. Pozwala on na ilościowe uchwycenie istnienia identycznych podzespołów i części w maszynach papierniczych. Ma to szczególne znaczenie w badaniach niezawodnościowych, w typizacji niektórych elementów konstrukcyjnych maszyn papierniczych oraz przy wykorzystaniu informatyki do optymalizowania systemu eksploatacyjnego tych obiektów. (abstrakt oryginalny)

The planning of exploitation of paper machines should be based on information obtained from reliable examinations. In case of paper machines, obtaining this information is a difficult task because of variety of objects. The paper presents the model of hierarchic coding of paper machines, the aim of which is to apply adequate symbols to blocks and their elements. It will also allow for quantitative calculation of the existing identical subsystems and parts of paper machines. It is especially important for reliable examonations, typification of some structural elements of paper machines as well as for applying informatics for optimization of the system of exploitation of these objects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Lewandowski J. Analiza niezawodności maszyn papierniczych i jej zastosowanie w gospodarce remontowej. Praca doktorska, Politechnika Łódzka, 1982.
  2. Butkiewicz J., Figulski J.: Optymalizacja zasobów części zamiennych dla wieloasortymentowego parku maszynowego. ZEM. Zeszyt 2 (26) 1976.
  3. Kuratowskiki K., Mostowski A.: Teoria mnogości wraz ze wstępem do opisowej teorii mnogości. PWN, Warszawa 1978.
  4. Grzegorczyk A.: Zarys logiki matematycznej. PWN, Warszawa 1973.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu