BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Eckardt Frank (Bauhaus-Universitat Weimar, Germany)
Tytuł
The Modernisation of Germany : an Unfinished or Radicalised Project?
Modernizacja Niemiec : niedokończony czy zradykalizowany projekt?
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 900, s. 37-50, bibliogr. 15 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Klasa społeczna, Modernizacja, Rozwój miasta, Styl życia
Social class, Modernization, City development, Lifestyle
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Modernizacja Niemiec zbiega się w czasie z najważniejszą fazą rozwoju urbanistycznego. W toku procesu uprzemysłowienia kształtowanie się nowoczesnych form życia miejskiego opierało się na formowaniu się klas społecznych według statusu zawodowego. Miasto stawało się zatem miejscem integrowania rozmaitych grup społecznych, pozwalającym jednocześnie jednostce na pewien zakres swobody w życiu prywatnym. Obecnie ani obszar pracy, ani stare robotnicze dzielnice nie pełnią już w takim zakresie funkcji integracyjnej. Przedmiotem rozważań w artykule jest proces radykalnej modernizacji i związana z tym kwestia nowego typu integracji "innych" w znaczeniu etnicznym. Pokazano tu, że życie miejskie we współczesnych Niemczech charakteryzuje się współwystępowaniem procesów segregacji na poziomie mikro i adaptacji mentalnej w stosunku do "uogólnionego obcego". (abstrakt autora)

The modernisation of Germany coincided with the most important phase of urban development. With the upcoming industrialisation, the emergence of modern urban life was based on a modern class formation rooted in professional and occupational status. The city has thus become the place where different social groups integrate, and it allows the individual some freedom to choose intimate relationships. Today, this logic of integration is under great pressure as neither work nor the traditional neighbourhood currently plays this role. The transformation to a radicalised modernity is worked out in this article with regard to the integration of the ethnic "other". It shows that contemporary urban life in Germany is characterised by a double-edged process: ongoing segregation on a micro-level and adaptation towards a generalised stranger. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albrow M. (1996), The Global Age. State and Society Beyond Modernity, Polity Press, Cambridge-Oxford.
 2. Bedrohte Stadtgesellschaft. Soziale Desintegrationsprozesse und ethnisch-kulturelle Konfliktkonstellationen (2000), eds W. Heitmeyer, R. Anhut, Juventa, Weinheim.
 3. Bude H. (1998), Die ironische Nation, Hamburger Institut für Sozialforschung, Hamburg.
 4. Diehl C., Tucci I. (2011), Fremdenfeindlichkeit und Einstellungen zur Einbürgerung, "DIW Wochenbericht", 31.
 5. Eckardt F. (2006), Gestion de la diversité et politique municipale: le cas allemand (in:) Les métropoles au défi de la diversité culturelle, eds B. Jouve, A.-D. Gagnon, Grenoble.
 6. Eckardt F. (2007), Multiculturalism in Germany: From Ideology to Pragmatism - and Back?, "National Identities" 9/3.
 7. Eckardt F. (2008), Zagadnienie przestrzeni w socjologii niemieckiej (in:) Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych, ed. Z. Rykiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 8. Elias N., Scotson J. (1999), Etablierte und Außenseiter, Suhrkamp, Frankfurt.
 9. Farwick A. (2009), Segregation und Eingliederung, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 10. Foroutan N. (2010), Neue Deutsche, Postmigranten und Bindungs-Identitäten. Wer gehört zum neuen Deutschland?, "Aus Politik und Zeitgeschehen", 46/47.
 11. Innerstädtische Raumbeobachtung des BBSR Kommunalstatistiken der IRB-Städte, BBR Bonn 2009.
 12. Die Krise der Städte (1998), eds W. Heitmeyer, R. Dollase, O. Backes, Suhrkamp, Frankfurt.
 13. Keupp H. (2008), Identitätskonstruktionen: Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne, Rowolt, Reinbeck.
 14. Müller A. (2012), Soziale Exklusion (in:) Handbuch Stadtsoziologie, ed. F. Eckardt, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 15. Die Zukunft der Sozialen Stadt: Strategien gegen soziale Spaltung und Armut in den Kommunen (2010), ed. W. Hanesch, VS Verlag, Wiesbaden.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu