BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarski Jan (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Ewolucja teorii komparatywnych kosztów produkcji
Evolution of the Theory of Comparative Costs of Production
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 1990, z. 21, nr 564, s. 65-75, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Koszty produkcji, Analiza kosztów produkcji, Teoria kosztów
Production costs, Production cost analysis, Cost theory
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Powszechnie znana i wielokrotnie opisywana teoria kosztów komparatywnych do dzisiejszego dnia stanowi przedmiot rozważań wielu ekonomistów z krajów kapitalistycznych jak również socjalistycznych. Teoria ta doczekała się wielu interpretacji. Ewolucja, tej teorii polega na odejściu od abstrakcyjnych modeli Ricarda i prób stosowania jej w warunkach współczesnej wymiany międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)

The David Ricard's theory of comparative costs of production acquaints us with the possibilities of deriving profit from international exchange. The theory has been changing. The economists have been trying to adapt it to contemporary needs. Up till now, they have not been in agreement on the possibility of its application in the international exchange. However, neither its supporters, who are in the majority, nor its opponents can supply us with convincing argument. Polish economists have also considerably contributed to the discussion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Балабанов М.: Внешняя Торговля, 11, 1957.
 2. Bautina N.: Doskonalenie 'stosunków gospodarczych krajów członkowskich RWPG. Wydawnictwo "Progres", Moskwa 1976.
 3. Bogomołow O.T.: Teoria i metodologia międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy. PWN, Warszawa 1972.
 4. Ciamaga L.: Specjalizacja międzynarodowa w krajach socjalistycznych. Sprawy Międzynarodowe, 1, 1960.
 5. Ciamaga L.: O prawidłowościach rozwoju międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy. Handel Zagraniczny - Zeszyty Ekonomiczne, 1, 1962.
 6. Чернявски В.: Экономика социалистической внешней торговли. Москва 1963.
 7. Frunkin M.: Krytyka burżuazyjnych teorii handlu zagranicznego w zbiorze: Teoria i polityka handlu Międzynarodowego w kapitalizmie. PWG, Warszawa 1960.
 8. Guzek M.: Zasada kosztów komparatywnych a problem RWPG. PWE, Warszawa 1967.
 9. Кисс Т.: Экономическое сотрудичество социалистических стран. Москва 1963.
 10. Кормонов И., Ладыгин Б.: Вопросы экономической эффективности международного социалистического разделения труда. Внешняя Торговля, 2, 1963.
 11. Leontief W.: Factor Proportions and the Structure of American Trade. "The Review of Economies and Statistics", listopad 1956.
 12. Lujugie J.: Ewolucja teorii komparatywnych kosztów produkcji, w zbiorze: Teoria i polityka handlu międzynarodowego w kapitalizmie. PWG, Warszawa 1960.
 13. Мервар И.: Ценообразование в международной торговле. Москва 1962.
 14. Mill J.S.: Zasady ekonomii politycznej, Warszawa 1966, t. II.
 15. Ohlin B.: Przyczyny i skutki międzynarodowego podziału pracy, w zbiorze: Teoria i polityka handlu międzynarodowego w kapitalizmie. Warszawa 1960.
 16. Praca zbiorowa: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne PWE, Warszawa 1983.
 17. Ricardo D.: Zasady ekonomii politycznej i opodatkowanie. Warszawa 1967.
 18. Рогински Г.,Фрункин М.: Есть ли "рациональное зерно" в буржуазной тероии внешней торговли? Внешняя Торговля, 11, 1961.
 19. Sołdaczuk J.: Teoria kosztów komparatywnych. Życie Gospodarcze, 35, 1960.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu