BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frączek Paweł (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Uwarunkowania modernizacji sektora energii w Szwecji : wnioski dla Polski
Factors Affecting the Modernization of the Energy Sector in Sweden : Implications for Poland
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2012, z. nr 26, s. 45-55, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Wsparcie społeczne, Polityka energetyczna, Restrukturyzacja sektora energetyki, Alternatywne źródła energii, Gospodarka energetyczna, Rynek energetyczny, Zarządzanie energią, Zużycie energii
Social support, Energy policy, Energetics sector restructuring, Alternative energy sources, Energy economics, Energy market, Energy management, Energy consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szwecja
Sweden
Abstrakt
Istotnym ułatwieniem modernizacji sektora energii w Polsce może być skorzystanie z doświadczeń Szwecji, w której dzięki skutecznym działaniom instytucji państwa oraz poparciu społecznemu dla tych działań dokonano zmiany sposobu funkcjonowania sektora energii. W wyniku świadomej i skutecznej zmiany polityki energetycznej udało się stworzyć warunki do funkcjonowania tego sektora w sposób, który współcześnie może stanowić wzór dla innych krajów świata. Celem artykułu jest omówienie doświadczeń Szwecji dotyczących modernizacji sektora energii. Szczególny nacisk położono na kwestie dotyczące rozwoju energetyki jądrowej, liberalizacji rynku energii oraz ograniczania energochłonności w Szwecji. W końcowej części przedstawiono wnioski dla modernizacji sektora energii w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Swedish experiences related to the modernization of their energy sector and involving an effective contribution of state authorities as well as social support may serve as an example to be followed by Poland with a view to modernizing its energy sector. As a result of an effective and conscious modification of the energy policy in Sweden, this country succeeded in creating an energy sector that can serve as a valuable example to be followed by other countries. The purpose of this article is to discuss Swedish experiences related to the modernization of their energy sector. Particular emphasis has been placed on the development of nuclear power, liberalization of the energy market as well as on limiting the energy intensity in Sweden. The final parts of the article present the implications for the Polish energy sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. BP, 2010, Statistical Review of World Energy 2010.
 2. Edvardsen D.F., Fersund F.R., 2003, International benchmarking of electricity distribution utilities, "Resource and Energy Economics", no. 25.
 3. EU, 2010, EU energy and transport in figures. Statistical pocketbook 2010. Publications Office of the European Union.
 4. Europeans and Nuclear Safety, Special Eurobarometer 271 (badania ankietowe przeprowadzone w okresie październik - listopad 2006), 2007.
 5. Europeans and Nuclear Safety, Special Eurobarometer 324 (badania ankietowe przeprowadzone w okresie wrzesień - październik 2009), 2010.
 6. Frączek P., 2009, Próba oceny wpływu zmian własnościowych w PGNiG SA na konkurencyjność przedsiębiorstwa [w:] Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 572, seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 44, Nowoczesne Przedsiębiorstwo, t. 1, s. 155-165.
 7. Frączek P., 2010, Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski: stan obecny i perspektywy, "Polityka Energetyczna", t. 13, z. 1.
 8. Frączek P., Kaliski M., 2009, The deregulation of natural gas markets and its consequences for gas recipients in the EU, "Archives of Mining Sciences", vol. 54, no. 4.
 9. Gawin R., 2005, Skandynawski rynek energii elektrycznej - przypadek szczególny czy uniwersalne rozwiązania?, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" nr 4.
 10. Hellmer S., Warell L., 2009, On the evaluation of market power and market dominance - The Nordic electricity market, "Energy Policy" no. 37.
 11. Henning D., Trygg L., 2008, Reduction of electricity use in Swedish industry and its impact on national power supply and European CO2 emissions, "Energy Policy" no. 36.
 12. IAEA, 2000, Country nuclear power profiles, "International Atomic Energy Agency".
 13. IAEA, 2011, Country nuclear power profiles, "International Atomic Energy Agency".
 14. Jamasb T., Pollitt M., 2001, Benchmarking and regulation: international electricity experience, "Utilicis Policy" no. 9.
 15. Johansson B., Economic Instruments in Practice 1: Carbon Tax in Sweden, Swedish Environmental Protection Agency, http://www.oecd.org/dataoecd/25/0/2108273.pdf.
 16. Lindhjem H., Skjelvik J., Eriksson A., Fitch T., Hansen L., 2009, The Use of Economic Instruments in Nordic Environmental Policy 2006-2009, Copenhagen: Nordic Council of Ministers.
 17. Malko J., 2003, NORDEL - doświadczenia rynku energii elektrycznej, "Rynek Energii" nr 1.
 18. Nehrebecki A.J., 2011, Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej, www.cire.pl.
 19. Prognoza zapotrzebowania na paliwo i energię do 2030 roku - skrót, 2009, Załącznik nr 1 do Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki.
 20. Ptak M., 2010, Environmentally motivated energy taxes In Scandinavian countries, "Economic and Environmental Studies", vol. 10, no. 3.
 21. Vattenfall, 2011, Sweden's LWR activities, IAEA TWG-LWR meeting Vienna, 26-28 July, www.iaea.org/NuclearPower/.../2011.../24.TWG-LWR-Sweden.pdf.
 22. Wikdahl C.E., 1991, Sweden Nuclear power policy and public opinion, "IAEA Bulletin" no. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu