BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Anna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Stanowisko Indii w negocjacjach rolnych WTO
The Position of India in the WTO Agricultural Negotiations
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, t. 13(28), z. 2, s. 121-130, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Negocjacje, Rolnictwo, Organizacja handlu, Polityka rolna
Negotiations, Agriculture, Trade organization, Agricultural policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Światowa Organizacja Handlu
World Trade Organization (WTO)
Kraj/Region
Indie
India
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza stanowiska Indii w negocjacjach rolnych WTO. Artykuł został podzielony na trzy części. W części pierwszej dokonano charakterystyki indyjskiego sektora rolnego. Następnie omówiono podstawy polityki handlowej Indii. Zasadnicza część rozważań dotyczy postulatów Indii w negocjacjach rolnych WTO.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze the position of India in the WTO agricultural negotiations. The article is divided into three parts. Part One will discuss the economic significance of the agricultural sector in India. Part Two will analyze India's trade policy. The main part of the paper relates to the demands of India in the WTO agricultural negotiations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee - an EU-India Strategic Partnership. Brussels, 16.6.2004, COM/2004/0430 final.
 2. Costantini V., Crescezi R., De Filippis F., Salvatici L. [2007], Bargaining Coalitions in the WTO Agricultural Negotiations. The World Economy vol. 30, no. 5, s. 866-867.
 3. DG Trade [2011]. [Tryb dostępu:] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113390.pdf. [Data odczytu: wrzesień 2012].
 4. Dydoń A., Niemczyk J. [2004]: Negocjacje rolne w WTO - nowe impulsy. Wspólnoty Europejskie nr 7.
 5. FAO statistical yearbook 2010. [2010], [Tryb dostępu:] http://www.fao.org/economic/ess/ess-publications/essyearbook/ ess-yearbook2010/en/. [Data odczytu: luty 2012].
 6. Farsat S. [2008]: India's Quest for Regional Trade Agreements: Challenges Ahead. Journal of World Trade vol. 42, no. 3.
 7. Gasiorek M., Holmes P., Robinson S., Rollo J., Shingal A. [2007]: Qualitative analysis of a potential Free Trade Agreement between the European Union and India. Centre for the Analysis of Regional Integration at Sussex. Sussex. 2007.
 8. Grącik M. [2008]: Indie w WTO. [W:] Kłosiński K. (red.). Chiny-Indie ekonomiczne skutki rozwoju. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 9. Gupwell D., Gupta N. [2009], EU FTA negotiation with India, ASEAN and Korea: the question of fair labour standards. Asia Europe Journal vol. 7, 2009, s. 79-95.
 10. Hamilton C., Halley J. [1988]: Coalitions in the Uruguay Round: The Extent, Pros and Cons of Developing Country Participation 1,2. NBER Working Papers, no. 2751.
 11. Hamilton C., Halley J. [1989]: Coalitions in the Uruguay Round. Weltwirtchaftliches Archiv vol. 125, Heft 3, s. 547-562.
 12. Kaliszuk E. [2008]: Negocjacje w Genewie - fiasko zamiast przełomu. Wspólnoty Europejskie nr 4 (191).
 13. Ramdasi P. [2010]: An Overview Of Indian's Trade Strategy. Pour le débat no. 1.
 14. World Bank, [Tryb dostępu:] http://data.worldbank.org. [Data odczytu: wrzesień 2012].
 15. Wróbel A. [2010]: Znaczenie sektora usług dla rozwoju gospodarczego Indii. Stosunki Międzynarodowe- International Relations nr 1-2, t. 41.
 16. WTO [2011], International Trade Statistics 2011. WTO. Geneva.
 17. WTO [2011]: World Trade Report 2011, The WTO and preferential trade agreements: From co-existence to coherence. WTO, Geneva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu