BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Janik Bogna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Efektywność inwestycji w spółki z indeksu RESPECT oraz Funduszu Inwestycyjnego SKOK etyczny 2
Effectiveness of Investment in Shares from Respect Index and Investment Fund SKOK Ethic 2
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 242, s. 7-18, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Indeks RESPECT, Indeks giełdowy, Fundusze inwestycyjne, Inwestowanie, Społeczna odpowiedzialność, Efektywność inwestycji, Portfel inwestycyjny, Spółki
RESPECT Index, Stock market indexes, Investment funds, Investing, Social Responsibility, Efficiency of investment, Investment portfolio, Companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano badanie efektywności akcji spółek społecznie odpowiedzialnych wchodzących w skład indeksu RESPECT oraz funduszu inwestycyjnego SKOK Etyczny 2. W pierwszej część pracy przedstawiono koncepcję społecznie odpowiedzialnych inwestycji oraz hipotezy dotyczące efektywności portfeli zbudowanych zgodnie z tą ideą. W części empirycznej wyznaczono wskaźniki efektywności dla indeksu RESPECT oraz funduszu inwestycyjnego SKOK Etyczny 2, a następnie porównano je z takimi samymi wskaźnikami wyznaczonymi dla indeksów WIG20 i WIG Paliwa. Wyznaczono również wartości wskaźników alfa Jensena. Badanie przeprowadzono dla zwrotów dziennych i tygodniowych. Wyniki badań wskazują na wyższą efektywność indeksu RESPECT niż stanowiących punkt odniesienia: indeksu WIG20 oraz funduszu inwestycyjnego SKOK Etyczny2. (abstrakt oryginalny)

The article presents stock's effectiveness of socially responsible companies included in RESPECT index and Investment Fund SKOK Ethical 2. Part one presents the concept of social responsibility and a hypothesis regarding effectiveness of portfolios constructed in accordance with this idea. The empirical part demonstrates indicators of effectiveness for RESPECT index and Investment Fund SKOK Ethical 2 which are subsequently compared with indicators for indices WIG20 and WIG oil&gas. Moreover, alpha Jensen was constructed. Research was conducted for daily and weekly returns. The research results point to a higher effectiveness of RESPECT index in comparison with the benchmark - index WIG20 and Investment Fund SKOK Ethical 2. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bauer, R., Otten, R., Tourani Rad, A., 2006, Ethical Investing in Australia: Is There a Financial Penalty?, Pacific-Basin Finance Journal, vol. 14, no. 1, s. 33-48.
  2. Dowell, G., Hart, S., Yeung, B., 2000, Do Corporate Global Environment Standards Creates or Destroy Market Value? Management Science, vol. 46, no. 8, s. 1059-1074.
  3. Eurosif, 2006, European SRI Study 2006, http://www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/2006 [dostęp: 5.10.2012].
  4. Eurosif, 2010, European SRI Study 2010, http://www.eurosif.org/images/stories/pdf/Research/Eurosif_2010_SRI_Study_Web.pdf [dostęp: 5.10.2012].
  5. Fama, E., French, K.R., 1993, Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, Journal of Financial Economics, vol. 33, s. 3-53.
  6. Geczy, Ch., Stambaugh, R.F., Levin, D., 2005, Investing in Socially Responsible Mutual Funds, http://ssrn.com/abstract=416380 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.416380 [dostęp: 5.10.2012].
  7. Renneboog, L., Horst, J., Zhang, Ch., 2007, Socially Responsible Investments: Methodology, Risk Exposure and Performance, Finance Working Paper, no. 175/2007, June.
  8. SIF 2005, 2005 Report on Socially Responsible Investing Trends in the United States, Social Investment Forum, http://ussif.org/pdf/research/Trends/2005 Trends Report.pdf [dostęp: 14.02.2013].
  9. Statman, M., Klimek, G., 2007, Socially Responsible Investment, http://ssrm.com [dostęp: 5.10.2012].
  10. US EPA, 2007, Sustainability, US. Environmental Protection Agency, http://www.epa.gov/sustainability/basicinfo.htm [dostęp: 5.10.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu