BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trochimiuk Renata (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Rozwój zawodowy pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach
The Professional Development of Older Employees in Small and Medium Enterprises
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 3-4, s. 127-138, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Szkolenia, Rozwój zawodowy pracownika
Small business, Training, Professional development of employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono problematykę rozwoju zawodowego pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Na podstawie literatury oraz licznych badań wyróżniono specyficzne cechy działań firm MŚP w tym obszarze: nieformalność, reaktywność, krótkoterminową perspektywę, nastawienie na rozwiązywanie bieżących problemów, uczenie się poprzez pracę, czego konsekwencją jest przewaga szkoleń on the job, ukierunkowanie na rozwój specyficznych umiejętności i wiedzy organizacyjnej oraz brak profesjonalnej organizacji szkoleń. W artykule wskazano też najważniejsze uwarunkowania rozwoju personelu MŚP. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses the issue of professional development by small and medium enterprise employees. The specific qualities of SME activities in this area are identified on the basis of literature and numerous studies - informality, reactivity, the short-term perspective, focus on solving current problems, learning by doing ("on-the-job" training is the predominant method), focus on the development of specific skills and organizational knowledge, and a lack of professionally organized training. The article also indicates the most important conditions for the development of SME personnel. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beaver G., Hutchings K. (2005), Training and Developing and Age Diverse Workforce in SMEs. The Need for a Strategic Approach, Education + Training, vol. 47, nr 8/9.
 2. Cardon M.S., Stevens C.E. (2004), Managing Human Resources in Small Organizations: What Do We Know? Human Resource Management Review, vol. 14, nr 3.
 3. Coetzer A., Perry M. (2008), Factors Influencing Employee Learning in Small Businesses, Education + Training, vol. 50, nr 8/9.
 4. Dominiak P. (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Warszawa, WN PWN.
 5. Hill R. (2002), Researching HRD in Small Organizations, w McGoldrick J., Stewart J., Watson S., Understanding Human Resource Development: A Research Based Approach, London, Routledge.
 6. Hill R. (2004), Why HRD in Small Organisations May Have Become a Neglected Field of Study, w Stewart J., Beaver G., HRD in Small Organisations. Research and Practice, Routledge, London, New York, (b.w.).
 7. Hill R., Stewart J. (2000), Human Resource Development in Small Organizations, Journal of European Industrial Training, vol. 24, nr 2/3/4.
 8. Kotey B., Folker C. (2007), Employee Training In SMEs: Effect of Size and Firm Type-Family i Nonfamily, Journal of Small Business Management, vol. 45, nr 2.
 9. Matlay H. (2002), Training and HRD Strategies in Family and Non-Family Owned Small Businesses: A Comparative Approach, Education & Training, vol. 44, nr 8/9.
 10. Mayson S., Barrett R. (2006), The 'Science' and 'Practice' of HRM in Small Firms, Human Resource Management Review, vol. 16, nr 4.
 11. Oleksyn T. (2003), Zarządzanie potencjałem pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach - istota, specyfika, wyzwania, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 1.
 12. Oviatt B.M., P.P. McDougall (1994), Towards of theory of International New Ventures, Journal of International Business Studies, nr 25 (1).
 13. Peel D. (2008), What Factors Affect Coaching and Mentoring in Small and Medium Sized Enterprises, International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, vol. 6, nr 2.
 14. Perechuda K. (2005), Pracownicy wiedzy jako kreatorzy sieciowych potencjałów, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 15. Rowden R.W. (1995), The Role of Human Resource Development in Successful to Mid-Sized Manufacturing Businesses: A Comparative Case Study, Human Resource Development Quarterly, vol. 6, nr 4.
 16. Sadler-Smith E., Gardiner P., Badger B., Chaston I., Stubberfield J. (2000), Using Collaborative Learning to Develop Small Firms, Human Resource Development International, vol. 3, nr 3.
 17. Sadler-Smith E., Lean J. (2004), The Practice of HRD in Smaller Firms, w Stewart J., Beaver G., HRD in Small Organisations. Research and Practice, London, New York, Routledge.
 18. Saru E. (2007), Organisational Learning and HRD: How Appropriate Are They for Small Firms?, Journal of European Industrial Training, vol. 31, nr 1.
 19. Sułkowski Ł. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 20. Storey D.J. (2002), Education, Training and Development Policies and Practices in Medium-Sized Companies in The UK: Do They Really Influence Firm Performance?, Omega, nr 30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu