BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiewicz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego a kształtowanie zasobów niematerialnych małych i średnich przedsiębiorstw
Human Capital Reporting and the Shaping of Small and Medium Enterprise Intangible Resources
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 3-4, s. 139-148, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość, Kapitał intelektualny, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał ludzki, Zasoby niematerialne
Reporting, Intellectual capital, Small business, Human capital, Intangible assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie współczesnych organizacji w coraz większym stopniu uzależnione jest od efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów niematerialnych. W procesie ich kształtowania organizacje mogą używać wielu narzędzi. Jednym z nich jest sprawozdawczość kapitału ludzkiego. Jej implementacja może istotnie przyczynić się do rozwoju nie tylko kapitału ludzkiego, ale również strukturalnego i relacyjnego. Celem tego artykułu jest ukazanie związków pomiędzy sprawozdawczością kapitału ludzkiego a rozwojem zasobów niematerialnych małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The functioning of modern organizations is increasingly dependent on the efficient utilization of available intangible resources. Organizations can use a variety of tools in shaping them. One such tool is human capital reporting. Its implementation can have a significant impact on the development of not only human capital, but structural and relational capital as well. The objective of this article is to show the relationship between the concept of human capital reporting and the development of intangible resources in the case of small and medium enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dzinkowski R. (2000), The Measurement and Management of Intellectual Capital: an Introduction, Management Accounting, vol. 78, nr 2.
 2. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Gamerschlag R., Moeller K. (2011), Internal benefits of human capital reporting - a theoretical appraisal, Corporate Reputation Review, vol. 14, nr 2.
 4. VaLUENTIS (2006), Human capital reporting. A summary introduction to draft proposals, White Paper Series.
 5. European Commission (2008), Intellectual Capital Statement - Made in Europe, European Intellectual Capital Statement Guideline InCaS Consortium http://www.incas-europe.eu
 6. Łukasiewicz G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Petty R., Cuganesan S., Finch N., Ford G. (2009), Intellectual capital and valuation: challenges in the voluntary disclosure of value drivers, Journal of Finance & Accountancy, vol. 1.
 8. PARP (2011), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 9. Skonieczek A., Szalkiewicz W. (2007), Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 1.
 10. Striker M. (2010), Kapitał ludzki w sprawozdawczości. Stan obecny a pożądane kierunki zmian dla polskich organizacji, w Lewicka D., Zbiegień-Maciąg L., Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Kraków, Wydawnictwa AGH.
 11. Uliana E., Grant P. (2005), Towards reporting human capital, Meditari Accountancy Research, vol. 13, no. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu