BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikosik Stanisław (Politechnika Łódzka), Bednarek Wiesław (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Wpływ techniki na przemiany strukturalno-jakościowe gospodarki w ujęciu K. Marksa i J. Schumpetera : wybrane problemy
The Influence of Technique on Qualitative-Structural Transformation of Economy as Formulated by K. Marx and J. Schumpeter (Chosen Problems)
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 1987, z. 18, nr 475, s. 143-158, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Postęp techniczny, Rozwój społeczno-gospodarczy, Marksizm, Poglądy filozoficzne, Czynniki egzogeniczne
Technical progress, Social economic development, Marxism, Philosophical thought, Exogenous factors
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Marks Karol, Schumpeter Joseph Alois
Abstrakt
Opracowanie poświęcone jest zwięzłej prezentacji poglądów K. Marksa i J. Schumpetera na rolę jaką odgrywa postęp techniczny w procesie rozwoju ekonomiczno-społecznego. Prezentując poglądy Marksa i Schumpetera na genezę postępu technicznego oraz mechanizm jego powiązań z procesami wzrostu rozwoju, ukazano zarówno podobieństwa, jak i istotne odmienności w ujmowaniu omawianego problemu przez wspomnianych myślicieli. (abstrakt oryginalny)

Some of the opinions of K. Marx and J. Schumpeter upon the importance of technique as the propulsive effort of social-economic development have been presented in this paper. Marx's idea of the mechanizm of pressure of technical development in the process of capital accumulation has been presented in the first part of the paper. Then, the consequences of this process, e.i.: the concentration and centralization of capital and production, the changes in the system of communication and in spatial structure as well as hired labour alienation have been presented. Schumpeter's views upon the impact of innovations over the dynamics of capitalism and its transformation have been presented in the second part of this paper. The views of Marx and Schumpeter have been compared in the third part of the paper and it has been stated that both the authors treat the changes of the methods of production as the exogenous factor of economic development . It has been pointed out that the majority of theses and conclusions of Schumpeter are contradictory to the theory of Marx. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran P.A., Sweezy P.M.: Kapitał monopolistyczny. PWE, Warszawa 1968.
 2. Dobb M.: Studia o rozwoju kapitalizmu. PWE, Warszawa 1964.
 3. Engels F.: Położenie klasy robotniczej w Anglii (w): Marks K. Engels F.; Dzieła, T. II, KiW, Warszawa 1961.
 4. Galbraith J.K.: The American Capitalism. Houghton Mifflin, Boston 1962.
 5. Hilferding R.: Kapitał finansowy. PWN, Warszawa 1938.
 6. Jabłońska A.: Długookresowe wahania aktywności gospodarczej w kapitaliźmie. Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XXX, Łódź 1983.
 7. Leontief W.: Nota pośmiertna ku czci Schumpetera. Econometrica 2/1950.
 8. Lipiński E.: Karol Marks i zagadnienie współczesności. PWN, Warszawa 1969.
 9. Marks K.: Grundrisse der Kritik der Politische Ekonomie. Dietz-Verlag, Berlin 1953.
 10. Marks K.: Kapitał. T. I. KiW, Warszawa 1956.
 11. Marks K.: Kapitał. T. III. KiW, Warszawa 1957.
 12. Marks K., Engels F.: Manifest komunistyczny [w:] Dzieła wybrane. T. I. KiW, Warszawa 1981.
 13. Marks K., Engels F.: Dzieła wybrane. T. II. KiW, Warszawa 1981.
 14. Schumpeter J.: Business Cycles. T. I i II. Mc Graw-Hill Book Company Inc., Nowy York-Londyn 1939.
 15. Schumpeter J.: Capitalism, Socialism and Democrarcy. George Allen and Uwin LTD, Londyn 1947.
 16. Schumpeter J.: Teoria rozowju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 17. Schumpeter J.: Ten Great Economists. Unwin University Books, Londyn 1962.
 18. Siciński A.: Wstęp [w:] Technika a społeczeństwo. PIW, Warszawa 1974.
 19. Szemiatienkow W.G.: Teorie kapitału. PWE, Warszawa 1981.
 20. Temkin G.: Karola Marksa obraz gospodarki komunistycznej. PWN, Warszawa 1962.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu