BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szaban Jolanta M. (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Praktyki i dobre praktyki zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach
Age Management in Practice and Good Practices in Small and Medium Enterprise
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 3-4, s. 149-159, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Postawy kierownicze, Zatrudnienie ludzi starszych, Dobre praktyki, Zarządzanie wiekiem, Dyskryminacja, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ageizm
Managerial attitudes, Employment of older people, Good practice, Age management, Discrimination, Small business, Ageism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest praktykom i dobrym praktykom zarządzania wiekiem w odniesieniu do zatrudniania starszych pracowników. Opisano, jak stereotypy związane z wiekiem przyczyniają się do zjawiska zwanego ageizmem. Oznacza ono, że określone postawy i zachowania menedżerów nie pozwalają na takie zarządzanie wiekiem w organizacji, by można mówić o dobrych praktykach w tym obszarze. W tekście zanalizowano literaturę dotyczącą praktyk zarządzania wiekiem oraz przedstawiono wybrane opinie menedżerów na temat kierowania starszymi pracownikami, pochodzące z "Raportu z badań na temat MŚP z województwa mazowieckiego", przeprowadzonych w latach 2010-2012 w Akademii Leona Koźmińskiego. (abstrakt oryginalny)

This paper is devoted to the problem of practice and good practices in age management as it relates to the employment of older people. It describes how stereotypes connected with employee age are responsible for a phenomenon called ageism - i.e. certain managerial attitudes and behaviors preventing age management that can be seen as good practices. The paper analyses literature on the practice of age management and presents the selected opinions of managers on managing older employees as derived from the "Research on SMEs in the Mazovia Voivodeship" Report as conducted over the years 2010-2012 at the Koźmiński University. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Age Management in a Challenging World - Good Practices from Europe, AARP Best Employers for Workers Over 50 International, dostęp 11 lutego 2013, http://owwac.com.au
 2. Advantages Of Hiring Older Workers, [15.02.2013].
 3. Gaither D., Job Search Training Systems, Inc., www.wizardsofwork.com
 4. ALK (2012), Raport "Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+ w województwie mazowieckim, z badań ALK i SMGKRC", Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego.
 5. Blauth Ch., McDaniel J., Perrin C., Perrin P.B., Age-Based Stereotypes: Silent Killer of Collaboration and Productivity achieveglobal, Developing the 21st Century Workforce, dostęp 31 stycznia 2013, ww.rpi.edu
 6. Bolognese A.F., Employee Resistance to Organizational Change, dostęp 14 kwietnia 2012, http://www.newfoundations.com
 7. Ćwiek J., Prezesi zmieniani na nowszy model, Rzeczpospolita. Ekonomia 24, dostęp 4 grudnia 2012, www.rp.pl
 8. Eurostat, GUS, styczeń-luty 2013.
 9. Evans G., Fewer older people going to college, but more learn online, dostęp 29 listopada 2011, http://www.walesonline.co.uk/news/education-news
 10. Fritz J. (07.06.2012), More than half of older Americans use Internet and Email < About.com Guide >.
 11. Institut für Gerontologie (2011), Age Management in a Challenging World - Good Practices from Europe, Dortmund, TU.
 12. Institute of Electrical and Electronics Engineers-USA, dostęp 2 lutego 2013, www.quintcareers.com
 13. Itzin C., Phillipson C. (1993), Age barriers at work: Maximizing the potential of mature and older people, Solihull, Birmingham, England: Metropolitan Authorities Recruitment Agency, za: Blauth Ch., Jack McDaniel, Craig Perrin, Paul B. Perrin, Age-Based Stereotypes: Silent Killer of Collaboration and Productivity, Achieveglobal, Developing the 21st Century Workforce, dostęp 31 stycznia 2013, ww.rpi.edu
 14. Levy B.R. (1996), Improving memory in old age through implicit self-stereotyping, Journal of Personality and Social Psychology, nr 71, s. 1092-1107.
 15. Martocchio J.J. (1989), Age-related differences in employee absenteeism: a meta-analysis, Psychology and Aging, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
 16. Mc Koon G., Wyniki badań, dostęp 27 grudnia 2011, Ohio State Homepage.
 17. Naegele G., A. Walker (2006), A Guide to good practice in age management, European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, dostęp 29 stycznia 2013, www.eurofound.eu.int
 18. Ng T., Daniel W.H., Feldman C. (2012), Evaluating Six Common Stereotypes About Older Workers with Meta-Analytical Data, Personnel Psychology, dostęp 1 lutego 2013, www.onlinelibrary.wiley.com
 19. PARP (2012), Bilans kapitału ludzkiego. Najważniejsze wyniki drugiej edycji badań zrealizowanej w 2011 roku. Raport PARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 20. Ratcliff R., dostęp 27 grudnia 2011, Ohio State Homepage.
 21. Rynki pracy jutra (2012), Wyd. organizacji pracodawców (broszura).
 22. Sanders L., The Brain Set Free, dostęp 11 sierpnia 2012, www.sciencenews.org
 23. Zawada A. (2012), Starość, czyli zadanie moralne, Rzeczpospolita, 05.12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu