BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lachiewicz Stefan (Politechnika Łódzka), Szmidt Czesław (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Funkcjonowanie samorządności pracowniczej w pierwszym roku reformy gospodarczej : na przykładzie wybranych przedsiębiorstw
Functioning of the Workers' Self-Government in the First Year of the Economic Reform (in Chosen Enterprises)
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 1984, z. 15, nr 445, s. 57-68, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Samorządność pracownicza, Reformy gospodarcze, Badania naukowe
Workers' self-government, Economic reforms, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wybrane problemy związane z rozwojem samorządności w pierwszym okresie wdrażania reformy gospodarczej, na podstawie wyników badań w dziewięciu łódzkich zakładach pracy. Analizę tych problemów poprzedzono krótką charakterystyką procesu kształtowania się idei samorządności pracowniczej w Polsce Ludowej. (abstrakt oryginalny)

The idea of workers self-government in People's Poland is of long standing. It results both from political-constitutional prerequisites (socialization of the means of production) and from motivational and economical-efficiency prerequisites. Realization of this idea, however, set a number of barriers and limitations. Great possibilities of fuller realization of self-governing model of an enterprise were created by the economic reform originating from the social-economical turn of 1980, Anyway, the workers' self-governments in the first year of the reform functioned in a special social and political situation of Poland. Analysis of this particular period of the activity of the self-governments performed in 9 institutions in Łódź pointed out to purposefulness of restoration and further improvement of the previously used forms of the work of self-governments in order to employ the full profile of the assumed functions of the workers" self-government in a eider way. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kieżun W.: Podstawy organizacji i zarządzania. Wyd. II. KiW, Warszawa 1980.
  2. Fornalczyk A.: Samorządność pracownicza w zreformowanej gospodarce. TNOiK, Łódź 1982.
  3. Koźmiński A.K.: Samorząd. "Zarządzanie" nr 8, 1981.
  4. Borkowska S.: Motywowanie kadry kierowniczej. "Ekonomik i Organizacja Pracy" nr 1-2, 1982.
  5. "Życie Warszawy" nr 158 z 9 VII 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu