BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmidt Czesław (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Konkursowa metoda wyboru dyrektora : wybrane problemy proceduralne i metodologiczne
A Competitive Method of the Selection of a Managing Director (Chosen Problems of Methodology and Procedure)
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 1984, z. 15, nr 445, s. 69-84, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji kadrowych, Proces kadrowy w przedsiębiorstwie, Dobór kadry kierowniczej
Personnel decision making, Personnel process, Management selection
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu Jest analiza specyficznych cech konkursowej metody wyboru dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, ze szczególnym uwzględnieniem jej zalet i wad. Omówiono kwestię formalnych i pozaformalnych kryteriów wyboru dyrektora, warunki metodologicznej rzetelności badań, na podstawie których ocenia się kandydatów oraz skład i zasady współdziałania zespołu ekspertów dokonującego oceny kandydatów z komisję konkursową. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyse the specific features of the competitive method of selecting a managing director of a state enterprise, its merits and faults. Also the question of the enrolment has been discussed, mainly from the point of view of the formal and extra-formal criteria of evaluating the candidates. The basical categories of the criteria of this evaluation discussed in the article are as follows: personal features, intellectual qualities, knowledge, managing abilities and the course of the professional career. The conditions of methodological reliability of the research have been formulated and the principles of the cooperation of the jury with their scientific advisers have been discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych i samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dz.U. z dnia 29 XII 1981, Nr 31, poz. 170).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Finansów (DZ.U. z dnia 21 I 1982, Nr 1, poz. 5).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi do przedsiębiorstw podległych Ministrowi Sprawiedliwości działających przy zakładach karnych (Dz.U. z dnia 21 I 1982, Nr 1, poz. 6).
 4. Ustawa z dnia 25 września 1981 o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. Z dnia 30 XI 1981, Nr 24, poz. 122).
 5. IX Plenum KC PZPR. Podstawowe dokumenty i materiały. KiW, Warszawa 1983.
 6. Kabaj M.: Kierunki i metody doskonalenia polityki kadrowej. "Polityka Społeczna", 7/1978.
 7. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1967.
 8. Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 1971.
 9. Le Petit Larousse Illustre 1981. Librairie Larousse, Paryż 1981.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. z dnia 30 I 1982, Nr 2, poz. 12).
 11. Uchwała nr 247 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1973 w sprawie tworzenia rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze w administracji państwowej i gospodarce narodowej (M.P. z dnia 26 XI 1973,Nr 50, poz. 282).
 12. Brown J.A.C.: Społeczna psychologia przemysłu. KiW, Warszawa 1962.
 13. Kieżun W.: Podstawy organizacji i zarządzania. KiW, Warszawa 1980.
 14. Kowalewski S.: Przełożony - podwładny w świetle teorii organizacji. PWE, Warszawa 1970.
 15. Zieleniewski D.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1969.
 16. Afanasjew. W.G.: Naukowe zarządzanie społeczeństwem. Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.
 17. Pszczołowski T.: Organizacja od dołu i od góry. Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.
 18. Zoll F.: Dyrektor w systemie SSS. "Przegląd Organizacji", 8, 1982.
 19. Kowalewski S.: Ocena pracy umysłowej (w:) Ocena kadry kierowniczej. Metodologia i praktyka. Materiały konferencyjne. TNOiK, Warszawa 1972.
 20. Choynowski M.: Podstawy i zastosowania teorii rzetelności testów psychologicznych, (w:) Problemy psychologii matematycznej. Praca zbiorowa pod red. J. Kozieleckiego. PWN, Warszawa 1971.
 21. Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych. PWN, Warszawa 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu