BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smoleń Agata (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Tytuł
Problemy zdrowotne polskich emigrantów poakcesyjnych : implikacje dla systemów opieki zdrowotnej
Health Problems of Polish Post-accession Migrants : Implications for Health Care Systems
Źródło
Problemy Zarządzania, 2013, vol. 11, nr 1 (41), t. 2, s. 227-239, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Globalne uwarunkowania ochrony zdrowia
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Styl życia, Stan zdrowia ludności, Migracja
Health care, Lifestyle, Health status of the population, Migration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Migracja zarobkowa wiąże się z podwyższonym ryzykiem zdrowotnym m.in. ze względu na rodzaj pracy podejmowanej przez imigrantów, warunki mieszkaniowe i zmianę stylu życia. Podwyższone ryzyko zdrowotne dotyczy w szczególności chorób zakaźnych (w tym chorób przenoszonych drogą płciową), wypadków i obrażeń, chorób układu mięśniowo-szkieletowego oraz nadużywania substancji psychoaktywnych. Migranci są także bardziej narażeni na problemy zdrowia psychicznego, takie jak: stres, depresja i trudno ści adaptacyjne. Badania wskazują, że wielu imigrantów nie korzysta z opieki zdrowotnej w kraju gospodarza, pomimo posiadania uprawnień i wystąpienia potrzeb zdrowotnych. (abstrakt oryginalny)

Economic migration entails a higher health risk, due to types of work performed by immigrants, their living conditions and lifestyle changes. The increased health risk concerns especially infectious diseases (including sexually-transmitted diseases), accidents and injuries, musculoskeletal system diseases and psychoactive substances abuse. Migrants are also more prone to mental health conditions such as stress, depression and adjustment problems. Studies indicate that many immigrants do not use health care in the host country even though they are eligible for publicly funded health services and have health needs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhugra, D. i Gupta, S. (red.). (2011). Migration and Mental Health. Cambridge University Press, http://dx.doi.org/10.1017/CB09780511760990.
 2. Currie, S. (2008). Migration, Work and Citizenship in the Enlarged European Union. England, Farnham: Ashgate Publishing Limited.
 3. Gajewska, M. (2012). Akulturacja sposobu żywienia i jej wpływ na stan zdrowia imigrantów. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(1).
 4. Golinowska, S. (2008). Społeczny wymiar emigracji w krajach wysyłających. Polityka społeczna, 11-12.
 5. Haavio-Mannila, E. i Stenius, K. (1976). Imigracja a zdrowie psychiczne. W: M. Sokołowskia, J. Hołówka i A. Ostrowska (red.), Socjologia a zdrowie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 6. Jarosz, M. i Rychlik, E. (2010). Epidemia otyłości - jaka przyszłość nas czeka?. Gastroenterologia Polska, 17(1), 47-52.
 7. Kawczyńska-Butrym, Z. (2009). Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej.
 8. Kozłowska, O., Sallah, D. i Galasiński, D. (2008). Migration, Stress and Mental Health: An Exploratory Study of Post-accession Polish Immigrants to the United Kingdom. Final Report. Centre for Health and Social Care Improvement & History and Governance Research Institute, University of Wolverhampton, wrzesień.
 9. Kubitsky, J. (2012). Psychologia migracji. Warszawa: Difin SA.
 10. McDonald, J.T. i Kennedy, S. (2004). Insights into the 'health immigrant effect': health status and health service use of immigrants to Canada. Social Science & Medicine, 59, http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2004.02.004.
 11. Mladovsky, P., Allin, S., Masseria, C., Hernandez-Quevedo, C., McDaid, D. i Mossialos, E. (2009). Health in the European Union. Trends and analysis. European Observatory on Health Systems and Policies. Observatory Studies Series No. 19. World Health Organization.
 12. ONS. (2012). Population by Country of Birth and Nationality Report August 2012. Annual Population Survey (APS)/Labour Force Survey (LFS). Office for National Statistics.
 13. Sokołowska, M., Hołówka, J. i Ostrowska, A. (red.), (1976). Socjologia a zdrowie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 14. Sumption, M. i Somerville, W. (2010). The UK's New Europeans. Progress and challenges five years after accession. Equality and Human Rights Commission. Policy Report. Migration Policy Institute, styczeń.
 15. ZUS. (2011). Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy. Opracowanie Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.41.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu