BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Adam (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Model zrównoważonego biznesu w strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Model for Sustainable Business in Strategy for Business Value Growth
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 10, s. 3-9, rys., bibliogr. 7 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa
Enterprise sustainable development, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia miejsce i rolę zrównoważenia działań strategicznych i taktyczno-operacyjnych w przyjętym, trwałym modelu biznesu przedsiębiorstwa opartym na czynnikach kreacji i wzrostu wartości i odpowiedzialnego biznesu. Artykuł ponadto prezentuje kluczowe założenia zrównoważonej strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa opartej na założeniach społecznej odpowiedzialności biznesu. (abstrakt oryginalny)

The article describes the place and the role of sustainable strategic and tactical-operating actions in the accepted, durable model of the business based on factors of: creation and increasing the value, and responsible business. Moreover, the article is introducing crucial assumptions for sustainable enterprise value growth strategy based on corporate social responsibility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. M.Grudzewski, I. K.Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości, zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
  2. C. Kidd, The evolution of sustainability. Journal of Agricultural&Environmental Ethics, Nr(1):1992.
  3. G. Svenson, G. Wood, M. Callaghan, A corporate model of sustainable business practices: An ethical perspective, Journal of World Business 45, (2010).
  4. A. Jabłoński, Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych, Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2008.
  5. M. J. Epstein, A. R. Buhovac, Solving the sustainability implementation challenge, Organisational Dynamics, 39, 2010.
  6. N. Z. Abidin, Ch. L. Pasquire, Revolutionize value management: A mode towards sustainability, International Journal of Project Management 25, 2007.
  7. A. Jabłoński, Modele zrównoważonego biznesu a koncepcja VBM oraz CSR, Przedsiębiorstwo Przyszłości, Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Nr 2 (3) kwiecień 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu