BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarny Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Menkes Jerzy (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Śledziewska Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Państwa o różnych poziomach rozwoju w czasie kryzysu gospodarczego
Countries of a Different Level of Development in Times of the Economic Crisis
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 50-62, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Rozwój gospodarczy państwa, Kraje rozwijające się
Economic crisis, Economic development of the country, Developing countries
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza zmian aktywności gospodarczej państw o różnych poziomach rozwoju gospodarczego w czasie globalnego kryzysu gospodarczego rozpoczętego w 2008 r. Badamy zmiany PKB oraz handlu. Analizę empiryczną poprzedzają uwagi na temat wpływu różnic między państwami na podziały gospodarek narodowych na grupy, stanowiące badanie genezy podziału państw na rozwinięte, rozwijające się i przeprowadzające transformację. Z analizy empirycznej wynika, że, po pierwsze, kraje rozwijające się względnie najmniej ucierpiały w czasie ostatniego kryzysu. Po drugie, silne wzrosty gospodarek rozwijających się oraz przeprowadzających transformację na początku XXI w. powodują zmniejszanie się różnic dochodowych między poszczególnymi grupami. Po trzecie, w czasie kryzysu nastąpiło znacznie ostrzejsze załamanie handlu niż PKB. (abstrakt oryginalny)

The paper objective is to analyse economic activity of diversely advanced countries during the economic downturn commenced in 2008. GDP and trade alterations are analysed. The empirical analysis is proceeded with the comments on the state differences impact on their economies grouping. Thus, the origin of the division into developed, developing and transition states is examined. The empirical analysis proves that, first of all, the most advanced states suffered least during the last crisis. Secondly, fast economic growth of developing and transition economies of early 21-st century results in diminishing differences in the state groups incomes. Thirdly, there was a much more significant collapse of trade than GDP during the crisis.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bailes A.J.K., 2004, Comments on Questions Raised in Connection with a New Political Act for the United Nations in the 21st Century, [w:] A.D. Rotfeld (ed.), New Political Act for the United Nations, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs, Warsaw.
 2. Cassese A., 2001, International Law, Oxford University Press, Oxford.
 3. Czarny E., Czarny B., 1991, Od planu do rynku. Doświadczenia polskie, Wyd. Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa.
 4. Czarny E., Czarny B., 1992, Od planu do rynku. Doświadczenia polskie 1990-1991, Wyd. Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa.
 5. Fukuyama F., 1996, Koniec historii, Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c, Poznań.
 6. Gilas J., 1991, Sprawiedliwość międzynarodowa gospodarcza, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń.
 7. Glennon M.J., 2003, Why the Security Council Failed, Foreign Affaires, vol. 82, no. 3, www.foreignaffairs.org/20030501faessay11217/michael-j-glennon/why-the-security- -council-failed.html
 8. Heller M., Nikricz A., 1986, Historia ZSRR, Wydawnictwo CDN, Warszawa.
 9. Menkes J., 1988, Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny. Studium prawnomiędzynarodowe, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego Katowice.
 10. Pipes R., 2000, Własność a wolność, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa.
 11. Stiglitz J. E., 2004, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Wagener H.-J., 2004, Good Governance, Welfare, and Transformation, European Journal of Comparative Economics vol. 1, no. 1.
 13. Dokumenty:
 14. UNCTAD/ITCD/TSB/3
 15. UNCTAD TD/377
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu