BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frankenfeld Peter (Bremen University of Applied Sciences)
Tytuł
A Marshall Plan for Greece? The European Union and the Financial Crisis in Greece. A Theoretical and Political Analysis in the Global World Against a Background of Regional Integration
Plan Marshalla dla Grecji? Unia Europejska a kryzys finansowy w Grecji. Analiza teoretyczna i polityczna w globalnym świecie na tle procesów integracji regionalnej
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 63-90, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Plan Marshalla, Gospodarka światowa, Dług publiczny
Economic crisis, Marshall Plan, World economy, Public debt
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Grecja
Greece
Abstrakt
Z powodu wieloletniego okresu zachwiania równowagi i globalnego załamania sytuacji finansowej i gospodarczej w latach 2008-2009 Grecja odnotowuje wysokie wskaźniki długu publicznego. Negatywnie na stan greckiej gospodarki wpłynęły także wspólne programy oszczędnościowe Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W ramach poszukiwania rozwiązań dla Grecji, wspomina się o wdrożeniu programów sprzyjających wzrostowi gospodarczemu podobnych do Planu Marshalla w okresie powojennym, 60 lat temu. Wyniki badań nie są jednakże jednoznaczne i istnieją wątpliwości co do rzeczywistego wpływu Planu Marshalla na długookresowy wzrost gospodarczy w Europie Zachodniej w latach 50. i 60 XX w. Doświadczenia płynące z procesu zjednoczenia Niemiec pokazuje, że znacząco wysokich transferów finansowych i inwestycji są niczym innym, jak gwarancją wzrostu i konkurencyjności. W przypadku Grecji każde rozwiązanie wydaje się być niekorzystne. W tym samym czasie można mówić o problemach, w obliczu których staje integracja europejska. Wynikają one z jednej strony ze sprzeczności pomiędzy tworzeniem rynku wewnętrznego i unii monetarnej, a z drugiej z procesu wdrażania w życie zasad spójności i solidarności, co ogółem wymaga zasadniczych zmian przystosowawczych w celu uratowania Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

Caused by imbalances over decades and enforced by the worldwide financial and economic slump 2008-2009, Greece has hopelessly run into public debt. The joint EC-ECB-IMF safe-guard austerity programmes have even deteriorated the economy of Greece that sucked into a free fall. - In search for solutions, it is discussed to launch growth programmes for the country - like the old Marshall Plan in the post-war period 60 years ago. - However, investigations show that there are lots of doubts if the Marshall Plan really was the reason for the long time growth in West-Europe in the 50s and 60s, nevertheless it was a political presumption for it. - The experience of the German Unification points out that much higher amounts of financial transfers and investments are anything else than a guarantee for growth and competition strengths. - For Greece, there seem to be only bad solutions. - At the same time the development path of European integrations is at a crossroad because the contradiction between the creation of an Internal Market and a Monetary Union on the one hand and the enforcement of "Cohesion" and "Solidarity" on the other hand is demanding fundamental adaptions for a survival of the European Union as such. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abelshauser W., 2011, Deutsche Wirtschaftsgeschichte von 1945 bis zur Gegenwart, Munich.
 2. Abelshauser W., 2012, Begriff Marshallplan für Griechen unpassend, [in:] Der Westen 2012-02-25, http://www.derwesten.de/nachrichten/wirtschaftshistoriker-begriff- marshallplan-fuer-griechen-unpassend-id6399481.html.
 3. Altvater E., Hoffman J., Semmler, W., 1980, Vom Wirtschaftswunder zur Wirtschaftskrise, vol. 1, Berlin.
 4. Berlin-Institut, 2007, Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Not am Mann, Bevölkerungsanalyse in den neuen Bundesländern, Berlin http://www.berlin-institut.org/file- admin/user_upload/Studien/Not_am_Mann_Webversion.pdf.
 5. Bossuet G., 2008, The Marshall Plan: History and Legacy, [in:] OECD, 2008, Organisation for Economic Co-operation and Development: The Marshall Plan: lessons learned for the 21st century, Paris, pp. 13-28.
 6. Churchill W., 1946, Discurso de Zurique sobre os Estados da Europa, 19th of September 1946, (English version), http://www.viriatosoromenho-marques.com/Imagens/PDFs/On% 20Europe%20Winston%20Churchill%20Zurich%2019.09.pdf (2012-03-15).
 7. Cordero J. A., 2009, The IMF's Stand-by Arrangements and the Economic Downturn in Eastern Europe. The Cases of Hungary, Latvia, and Ukraine, Center for Economic and Policy Research, Washington D.C.
 8. Davies N., 1997, Europe. A History, Oxford University Press, Oxford.
 9. DIW, 1999, Gesamtwirtschaftliche und unternehmerische Anpassungsfortschritte in Ostdeutschland. Neunzehnter Bericht, DIW Wochenbericht, no. 23, pp. 419-445.
 10. DIW, 2003, Zweiter Fortschrittsbericht wirtschaftlicher Institute über die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland, DIW, Wochenbericht, no. 43, pp. 737-760.
 11. Eichengreen B., Macedo J.B., 2001. The European Payment Union. History and Implications for the Evolution of the International Financial Architecture, Berkeley/Paris, http://www. jbmacedo.com/oecd/triffin.html (2012-02-26).
 12. European Commission, 2010, EU Area and IMF Agreement on Financial Support Pro-gramme for Greece, European Commission, http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_ economic_situation/2010-05-03-statement-commissioner-rehn-imf-on-greece_en.html (2011-05-01).
 13. European Commission, 2010a, The Economic Adjustment Programme for Greece, http://ec.europa.eu/ economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp61_en.pdf (2011-05-01)
 14. European Commission, 2011b, ANNEX MACRO-ECONOMIC REPORT to (...) Annual Growth Survey 2012, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2012_annex2_en.pdf (2012-03-03).
 15. European Commission, 2010c, Report on Greek Government Deficit and Debt Statistics, http://www.emiratesgreeks.com/media/e1/com-2010-report.pdf (2012-03-16).
 16. European Union, 2010, Investing in Europe's future, 5th Report from the Commission, Nov. 2010, Brussels, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohe- sion5/index_en.cfm
 17. Eurostat, 2010, Eurostat Regional Yearbook 2010, Luxembourg.
 18. Gilles P., 2009, Histoire des Crises et des Cycles Economiques, Publisher Armand Colin, Paris.
 19. Gusenbauer A., 2012, Die Europäische Union braucht einen Marshall-Plan, http://www.welt.de/ debatte/die-welt-in-worten/article13897718/Die-Europaeische-Union-braucht-einen- Marshall-Plan.html (2012-03-11).
 20. Hogan M. J., 1998, The Marshall Plan. America, Britain, and the Reconstruction of Western Europe 1947-1952, Cambridge, U.K.
 21. Hover W., 2002, http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-news/ global-exchange/financial-times/germans-revive-greek-marshall-plan-idea/article2346285/ (2002-03-11).
 22. Klodt, H. et al., 2003, Die neue Ökonomie, Springer, Berlin.
 23. KOK, 2004, Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and Employment, Luxembourg, http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/kok_de.pdf.
 24. Metz R., 2008, Auf der Suche nach den Langen Wellen der Konjunktur, Steiner, Stuttgart.
 25. Nefiodow L. A., 2006, Der sechste Kondratieff, Rhein-Sieg-Verlag, Sankt Augustin, Germany.
 26. OECD, 2008, Organisation for Economic Co-operation and Development: The Marshall Plan: lessons learned for the 21st century, Paris.
 27. Ott E., 1990, Die Bedeutung des Marshall-Plans für die Nachkriegsentwicklung in Westdeutschlands, [in:] Marshallplan und westdeutscher Wiederaufstieg, H.-J. Schröder (ed.), Steiner, Stuttgart, pp. 60-78.
 28. Salmon F., 2011, How Europe's Central Banks are staving off Catastrophe, 1st June 2011. Source: http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2011/06/01/how-europes-central-banks-are-sta- ving-off-catastrophe/ (2011-03-09).
 29. Schröder H.-J. (ed.), 1990, Marshallplan und westdeutscher Wiederaufstieg, Steiner, Stuttgart.
 30. Schumpeter J. A., 1961, Konjunkturzyklen. Eine theoretische, historische und statistische A-nalyse des kapitalistischen Prozesses, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
 31. Sorel E., Padoan P.C. (eds.), 2001, The Marshall plan: fifty years after, Paris.
 32. SZ 2012-02-28. Süddeutsche Zeitung no. 59, p. 17.
 33. SZ 2012-03-10/11. Süddeutsche Zeitung no. 49, p. 27.
 34. TEU, 2010, Lisbon Treaty: The Treaty on European Union, Consolidated Treaties, Official Journal of the European Union, C 83 vol. 53, 30 March 2010, pp. 13-46.
 35. TFEU, 2010, Lisbon Treaty: The Treaty on the Functioning of the European Union, Consolidated Treaties, Official Journal of the European Union, C 83, vol. 53, 30 March 2010, pp. 47-200.
 36. Transparency International, 2011, World Corruption Index, http://cpi.transparency.org/cpi2011/ results/.
 37. WEF, 2011, World Economic Forum, The Global Competitiveness Report, Geneva.
 38. Welt, die, 2009-11-07. http://www.welt.de/wirtschaff/article5119198/Seit-Mauerfall-flossen- 1-3-Billionen-Euro-gen-Osten.html
 39. Wolf M., 2011, The Eurozones Intolerable Choices, 1, June 2011, http://www.businessspecta- tor.com.au/bs.nsf/Article/Eurozone-Germany-Greece-European-System-of-Central- pd20110601-HE89Y?0penDocument&emcontent_spectators (2012-03-09).
 40. Zurcher A.J., 1958, The Struggle to Unite Europe 1940-1958, New York University Press, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu