BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Junevicius Algis (Kaunas University of Technology, Lithuania), Juneviciene Ona (Kaunas University of Applied Sciences, Lithuania)
Tytuł
The Crisis in the Eurozone : the Current Situation and Perspectives
Kryzys w strefie euro - aktualna sytuacja i perspektywy
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 91-106, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Dług publiczny, Strefa euro, Obligacje, Restrukturyzacja zadłużenia, Zarządzanie długiem
Financial crisis, Public debt, Eurozone, Bonds, Debt restructuring, Debt management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwości restrukturyzacji zadłużenia w UE i uniknięcia kryzysu długu publicznego w przyszłości. Wprowadzenie obligacji europejskich wymaga rozwiązania dwóch głównych problemów: zapewnienia stabilizacji zarządzania długiem publicznym w UE (zwłaszcza w krajach o wysokim poziomie zadłużenia) oraz przekonania krajów niezadłużonych do poparcia projektu i zmniejszenia kosztów obsługi długu. W artykule przedstawiono istniejące możliwości dotyczące zarządzania długiem publicznym. Autorzy artykułu twierdzą, że obligacje europejskie mogą przyczynić się do wzrostu efektywności procesu zarządzania długiem publicznym, jednak zagadnienie to wymaga dalszych badań. Obligacje europejskie są bardziej korzystne dla krajów o wysokim poziomie zadłużenia i mniej korzystne dla krajów, które efektywnie zarządzają długiem publicznym. Obligacje europejskie pozwolą uniknąć nadmiernego zadłużenia i kryzysu długu publicznego w przyszłości. Ogólna ocena obligacji europejskich zależy od decyzji podejmowanych przez instytucje UE dotyczących zarządzania długiem publicznym. Wzrost zadłużenia państw UE jest ważnym zagadnieniem z punktu widzenia naukowego, którego analiza prowadzi do znalezienia kompleksowych rozwiązań, dzięki którym rozwiązany zostanie kryzys zadłużenia UE, a jednocześnie zostanie przywrócone zaufanie do euro, jako waluty wszystkich krajów Unii Europejskiej. Celem artykułu jest analiza przyczyn obecnego kryzysu długu publicznego w UE i ocena obligacji europejskich, jako potencjalnej metody rozwiązywania problemów dotyczących zarządzania długiem publicznym. Stosowane metody badawcze to analiza literatury naukowej oraz danych statystycznych. (abstrakt oryginalny)

This paper explores ideas for the implementation of systematic decisions of how to structure sovereign debt system in the EU and avoid future sovereign debt crisis. The two main difficulties that arise in a framework of the "European bonds" are how to ensure further sustainability of EU sovereign debt management (especially for high-debt countries) and how to convince virtuous countries to support the project and reduce the debt service costs. This paper suggests an approach for dealing with those issues, although this area clearly requires further work. While this paper concludes that the "European bonds" is a novel approach for improving sovereign debt management that is worthy of further research, it is only the first pass at the issue, and further research is needed before arriving at a definite conclusion. In fact, while bringing more benefits for countries with high debt levels, the ideas of the "European bonds" may become contradictory to the countries with the effective debt management practices. In any case, it will help to prevent future overborrowing and sovereign debt crisis. Moreover, an overall judgment of the "European bonds" will depend on the further development of sovereign debt management decisions of the EU institutions. The increase of EU countries sovereign debt is the pending scientific problem leading to the search of complex solutions needed for overcoming present sovereign debt crisis and restoring the trust of Euro as a currency of all European Union. The aim of the paper is to analyze the reasons of the present EU sovereign debt crisis and to assess the "European bonds" as possible measure for solving the EU sovereign debt control problem. Research methods applied - analysis of scientific papers and statistical data. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borensztein E., Chamon M., Jeanne O., Mauro P., Zettelmeyer J., 2004, Sovereign Debt Structure for Crisis Prevention, International Monetary Fund Occasional Paper, no. 237.
 2. Buchheit L.C., Gulati G.M., 2002,.Sovereign Bonds and the Collective Will, Emory Law Journal, no. 51 (4), p. 1317-1364.
 3. Cole H., Kehoe P., 2000, Self-Fulfilling Debt Crises, The Review of Economic Studies, vol. 67, p. 91-116.
 4. Detragiache E., 1994, Sensible Buybacks of Sovereign Debt, Journal of Development Economics, vol. 43, p. 317-333.
 5. Eurointelligence, 2010, Juncker J.C. and Tremonti G., E-bonds would end the crisis. Available at: http://www.eurointelligence.com/index.php?id=581&tx_ttnews%5Btt_news%5D= 2975&tx_ ttnews%5BbackPid%5D=901&cHash=6271a389e4.
 6. European Economic Forecast - Autumn, 2011, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-6_en.pdf.
 7. Featherstone K, 2011, The Greek Sovereign Debt Crisis and EMU: a failing State in a skewed regime, Journal of Common Market Studies, vol. 49, p. 193-217.
 8. Gros D., 2010, The seniority conundrum: Bail out countries but bail in private, short-term creditors?, Available at: http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5891.
 9. Imarketnews. Update, 2010, Juncker, Tremonti Propose EU Sovereign Bond Issuer. Available at: http://imarketnews.com/node/23431.
 10. Juncker J.C., Tremonti G., 2010, E-bonds would end the crisis, Available at: http://www. ft.com/cms/s/0/540d41c2-009f-11e0-aa29-00144feab49a.html#axzz1I1G8xJTO.
 11. Manasse P., 2009, My name is Bond, Euro Bond, Available at: http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5936.
 12. Missale A., 2009, Public Debt Management Oxford University Press.
 13. Nuti M., 2011, A single European sovereign bond? Pie in the sky, unless. Available at: http://dmarionuti.blogspot.com/2011/02/single-european-sovereign-bond-pie-in.html.
 14. Rich B., 2010, Four Stages Of A Sovereign Debt Crisis, Available at: http://www.dailymarkets.com/stock/2010/06/21/the-four-stages-of-a-sovereign-debt-crisis/
 15. Reinhart C., Rogoff K., Savastano M., 2003, Debt Intolerance, Brookings Papers on Economic Activity, no. 1, p. 1-74.
 16. The Euro Zone Crisis: Lessons from the Baltic States, 2011, Fitch Ratings Special Report, Available at: http://www.finmin.lt/finmin.lt/failai/naujienos/2011/Lessons_from_the_Bal- tics_Full_Report.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu