BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartniak Anita (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ewolucja przedsiębiorstwa społecznego - próba nakreślenia perspektyw rozwoju i ekspansji
Evolution of Social Enterprises - Perspective of Development and Expansion
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (13), s. 21-36, tab., tabl., bibliogr. 31 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Organizacje społeczne
Social organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa społeczne stanowią trzon podmiotów działających w ramach sektora gospodarki społecznej. Celem artykułu jest prezentacja ewolucji przedsiębiorstwa społecznego w perspektywie historycznej. W artykule podjęto próbę identyfikacji możliwości rozwoju przedsiębiorstw społecznych. (abstrakt oryginalny)

Social enterprises are the main part of subjects operating within the framework of the social economy sector. In the introduction, the author describes the essence of social entrepreneurship. The aim of this paper is to present the evolution of social enterprises in the historical perspective. This article is an attempt to prove the identity of possibilities of social enterprises development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowski E., Kooperatywa, Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej, Wydawca Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom", Łódź 2010.
 2. Alter K., Social Enterprise Typology, Virtue Ventures LLC, Washington 2004.
 3. Bull R., Ridley-Duff R., Understanding Social Enterprise. Theory and Practice, Sage Publications Ltd., London 2011.
 4. Borzaga C., Defourny J. (eds.), The Emergence of Social Enterprise, Routledge, London 2001.
 5. Defourny J., Develtere P., B. Fonteneau, L'économie Sociale au Nord et au Sud, De Boeck Universite, Paris 1999.
 6. Defourny J., Nyssens M. (eds.), Social Enterprise in Europe, Routledge, London 2006.
 7. Drucker P., Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2002.
 8. Dudycz T., Osbert-Pociecha G., Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 9. Frączak P., Szkic do historii ekonomii społecznej w Polsce, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006.
 10. Galbraith K., Ekonomia a cele społeczne, PWN, Warszawa 1979.
 11. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.
 12. Hausner J., Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, "Ekonomia Społeczna Szkice" 2007, nr 1.
 13. Kaźmierczak T., Rymsza M., Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 14. Kerling A. (ed.), Social Enterprise a Global Comparison, Tufts University Press, Lebanon 2009.
 15. Kerling A., Social enterprise in the United States and Europe: Understanding and learning from the differences, "Voluntas" 2006, vol. 17(3).
 16. Komisja Europejska, Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej, Komunikat Komisji, Bruksela 2011, http://ec.europa.eu, dostęp 15.02.2012.
 17. Leadbeater Ch., The Rise of the Social Entrepreneur, DEMOS 1997.
 18. Leś E. (red.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 19. Leś E., Ołdak M. (red.), Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Collegium Civitas Press, Warszawa 2007.
 20. Mazur S., Pacut A., Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne, "Ekonomia Społeczna Teksty", Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006.
 21. Mirończuk A., Piechowicz B., Spółdzielcze formy gospodarowania - tradycja i współczesność, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
 22. Moroń D. (red.), Kapitał ludzki i społeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 23. Nyssens M., Social Enterprise: At the Crossroads of Market, Public Policies and Civil Society, Routledge, London 2006.
 24. OECD, The social enterprise sector - A conceptual framework, www.oecd.org, dostęp 7.02.2012.
 25. Owen R., Wybór pism, PWN, Warszawa 1959.
 26. Polanyi K., The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Times, Beacon Press, Boston 1957.
 27. Praszkier R., Nowak A., Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 28. Skwarska D., Kultura przedsiębiorczości społecznej w Hiszpanii - tradycje regionów autonomicznych, "Trzeci Sektor" 2007, nr 9.
 29. Sobocka-Szczapa H., Ekonomia społeczna w Polsce, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Łódź 2010.
 30. Wójcik S., Ekonomia społeczna według koncepcji Stanisława Grabskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.
 31. Wygnański J., Ekonomia społeczna w Polsce - definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, "Ekonomia Społeczna Teksty", Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu