BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilipiec Sławomir (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Szreniawski Piotr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Administracja a autorytet prawa administracyjnego
Administration and Authority of Administrative Law
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 137-147, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Prawo miejscowe, Prawo administracyjne, Organy administracji, Zarządzanie administracyjne
Local law, Administrative law, Administrative bodies, Administrative management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wzajemne związki między administracją i prawem administracyjnym są z jednej strony oczywiste, a z drugiej trudne do uchwycenia. Administracja w swoich działaniach musi, a nawet powinna kierować się przepisami prawa administracyjnego, ale także sama w wielu przypadkach ma możliwość wydawania aktów normatywnych, czy to chodzi np. o rozporządzenia wydawane m.in. przez ministrów, czy o prawo miejscowe, czy też o sytuacje stanów nadzwyczajnych, kiedy podmioty administrujące niejednokrotnie pełnią pierwszorzędną rolę w zakresie tworzenia prawa. (fragment tekstu)

The authority of administrative law is a result of practical reasons. When administration acts rightfully, it supports the authority of administrative law. Administration can be seen as the representation of the state and its laws. The authority of administrative law comes from the trust between administration and its clients. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Apanowicz J., Autorytet nauczyciela akademickiego [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, nr 3, 2000.
 2. Chmaj M (red.), Prawo administracyjne, część ogólna, Warszawa 2003.
 3. Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000.
 4. Filek J., Co to jest dobra administracja? [w:] Etos urzędnika, pod red. D. Bąka, Warszawa 2007.
 5. Goćkowski J., Autorytet [w:] Encyklopedia Socjologii A-J, Warszawa 1998.
 6. Goodnowf J., Politics and Administration - A Study in Government, Nowy Jork 1900.
 7. Grzybowski M., Administracja publiczna a lad konstytucyjny [w:] Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2003.
 8. Izebski H., Badania nad administracją publiczną [w:] Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2003.
 9. Olechnicki K., Załęcki P, Słownik socjologiczny, Toruń 2002.
 10. Pilipiec S., Autorytet prawa obowiązującego [w:] System prawny a porządek prawny, pod red. O. Boguckiego i S. Czepity, Szczecin 2008.
 11. Stefaniuk M., Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Lublin 2009.
 12. Stefaniuk M.E., Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989-2007, Lublin 2009.
 13. Stępień M., Responsywna administracja publiczna, Toruń 2008.
 14. Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Lublin 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1954
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu