BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raniszewski Szymon, Biskup Katarzyna
Tytuł
Decyzja środowiskowa a powstanie portu lotniczego Warszawa - Modlin
Impact on a Decision of Creating Modlin Airport
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 149-156, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Sąd administracyjny, Ochrona środowiska, Porty lotnicze, Bezpieczeństwo ekologiczne, Ekologiczna ocena inwestycji
Administrative court, Environmental protection, Airports, Environmental security, Ecological assessment of investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł koncentruje się w pierwszej części, której autorem jest Katarzyna Biskup, na przedstawieniu inicjatywy rozbudowy lotniska w Modlinie w oparciu o decyzję środowiskową, wydaną przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w dniu 12 marca 2009 r. Druga część artykułu, opracowana przez Szymona Raniszewskiego, skupia się na protestach ekologów, skierowanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, na które to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a w późniejszym etapie sprawy Naczelny Sąd Administracyjny, wydał wyrok o oddaleniu skarg kasacyjnych. (fragment tekstu)

The article describes the factual and legal status and formal and legal way for the creation of an Modlin airport. The article shows the problems that have occurred after the mayor of Nowy Dwor Mazowiecki has made a decision, which allowed work to begin investment. Comment authors concerned the complaints that were brought to court by environmental groups that opposed the creation of the airport. This article is the result of scientific interests of authors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, komentarz, Warszawa 2009.
  2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2008 r., Nr 178 poz. 1060
  3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska Dz.U Nr 62, poz. 627 z późn. Zm.
  4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U z 2002 r. Nr 153, poz 1270
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Dz. U. z 2004 r., Nr 257 poz. 2573.
  6. Wyrok WSA z dnia 26 listopada 2009 roku sygn. akt IV/SA/ Wa1493/ 09
  7. Wyrok WSA z dnia 4 kwietnia 2011 sygn. akt IV SA/Wa 29/11.
  8. Wyrok NSAz dnia 26 października 2011 sygn. akt II OSK 1820/11
  9. Decyzja burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego pn. Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Modernizacja lotniska w Modlinie w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników niskokosztowych", Nowy Dwór Mazowiecki 12 marca 2009, Gk.7624-4/05/06/07/08/09.
  10. Strona internetowa http://tvp.info/informacje/biznes/rusza-budowa-lotniska-w-modlinie/2942154
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1955
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu