BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlachetko Jakub H. (Uniwersytet Gdański), Bochentyn Adam (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Współpraca THINK TANKÓW z organami administracji publicznej przy stanowieniu prawa
Cooperation Between Think Tanks and Public Administration in Legislation Process
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 191-199, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Ośrodki naukowo-badawcze, Administracja publiczna, Współpraca, Prawodawstwo, Organizacje eksperckie
Research centres, Public administration, Cooperation, Legislation, Think tanks
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problematyka udziału think tanków w procesie tworzenia prawa przez organy administracji publicznej jest niezwykle szeroka, w związku z tym niemożliwością jest przedstawienie wszystkich mieszczących się w jej zakresie zagadnień ogólnych i szczegółowych w formie artykułu. Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje tematu, wyłącznie wstępnie traktuje kwestię działalności think tanków jako podmiotów administracji sprywatyzowanej. Niemniej przedstawione w niniejszej pracy uwagi dają podstawę do przyjęcia, że zlecanie think tankom zadań publicznych w zakresie funkcji legislacyjnej, a przynajmniej wykorzystywanie dorobku powstałego wskutek równoległego działania think tanków, jest bez wątpienia rozwiązaniem korzystnym, pozwalającym organom administracji na uzyskanie usług wyższej jakości przy mniejszych nakładach finansowych. (fragment tekstu)

The paper "Cooperation between THINK TANKS and public administration in legislation process" presents the problem of think tanks participation in the process of administrative legislation. Nowadays their contribution to the execution of public functions of legislation is undoubtedly very beneficial. It is also preferred to use the results of parallel activities of administrative authorities and think tanks. As the analysis of existing legislation shows, the think tanks that are involved in the legislative process may use a wide variety of legal institutions. In addition, they possess a valuable base of experts and financial resources. To summarize, this paper shows that cooperation with think tanks allows the administration to achieve higher quality services at lower financial cost. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąkowski T., Szlachetko J. (red.), Zagadnienie THINK TANKÓW w ujęciu interdyscyplinarnym, Gdańsk 2012.
  2. Bąkowski T., Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Warszawa 2007.
  3. Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa 1994.
  4. Bojanowski E. (red.), Legislacja administracyjna, Gdańsk 1993.
  5. Sus M., Doradztwo w polityce zagranicznej Polski i Niemiec. Inspiracje dla Polski na przykładzie wybranych ośrodków eksperckich, Wrocław 2011.
  6. Stefaniuk M., Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Lublin 2009.
  7. Ziętara W., Think Tans. Na przykładzie Polski i USA, Lublin 2010.
  8. Zbieranek Z., Polski model organizacji typu think tank, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1958
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu