BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowska Katarzyna (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Czy recepta szkoły austriackiej na kryzys jest aktualna?
Is Austrian Recipe for Crisis Still Valid?
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 31/1, s. 107-120, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Austriacka szkoła ekonomii, Polityka gospodarcza, Koniunktura gospodarcza, Kryzys gospodarczy
Austrian School, Economic policy, Business trends, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy działania w zakresie antycyklicznej polityki ekonomicznej zalecane przez przedstawicieli szkoły austriackiej są aktualne w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku. Tekst ma charakter teoretyczno-empiryczny. W pierwszej części wskazuje się na przyczyny wahań koniunkturalnych i działania antykryzysowe w oparciu o austriacką szkołę ekonomii, a w drugiej dokonuje się oceny antycyklicznej polityki gospodarczej w wybranych krajach Wspólnot Europejskich (WE). Przeprowadzona analiza empiryczna uprawnia do sformułowania następujących wniosków: kraje, których poziom interwencji w ramach antycyklicznej polityki ekonomicznej był relatywnie niewielki szybciej wchodzą na ścieżkę wzrostu gospodarczego niż państwa, których rządy wspierają procesy rynkowe; nieobciążone finanse publiczne w pierwszej grupie krajów sprzyjają wzrostowi gospodarczemu w długim okresie; zalecenia szkoły austriackiej w zakresie antycyklicznej polityki gospodarczej dotyczą długiego okresu i działań systemowych, stąd nie znajdują należytego uznania wśród polityków gospodarczych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to give an answer to the question if the anti-cyclical economic policy based on the Austrian theory is still valid in the 21st century. The article consists of two parts: theoretical and empirical. The first part briefly describes the causes of economic fluctuations and the anti-cyclical economic policy based on the Austrian theory. In the empirical part of the paper there is the evaluation of the anti-cyclical economic policy in some countries of the Economic Communities. An empirical analysis provides the following conclusions. Countries with little government intervention in the economy overcome the crisis faster than the states which interfere with the market; not overloaded public finance enhances economic growth in the long term; the anti-cyclical economic policy based on the Austrian theory primarily applies to the long term and system changes. Hence, they are not fully appreciated among the economic policy makers.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowski S.I., 2009, Controversy over Economic Policy and Economic Growth, [w:] J. Sepp, D. Frear, W. Taylor (eds.), The Key - Factor of Business and Socio-Economic Development During the Global Crises, Congress of Political Economists International, USA, Wil-kes-Barre.
 2. Bukowski S.I., 2011, Economic and Monetary Union - Current Fiscal Disturbances and the Future, "International Advances in Economic Research" An official Publication of the International Atlantic Economic Society. Special Issue "The Greek Financial Crisis", Guest Editor: Nicholas Apergis, vol. 17, no. 3.
 3. de Soto J.H., 2009, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Mise- sa, Warszawa.
 4. Europe in Figures, Eurostat Yearbook 2009.
 5. European Commission, 2009, Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, 7. Public Finances in EMU - 2009, Luxembourg.
 6. European Commission, 2009, Public Finances in EMU - 2009, Luxembourg.
 7. Falkowski W., 2012, (prezes Fundacji Instytutu Ludwika von Misesa) w wywiadzie R. Lorenta O świadomości wolność ekonomiczną, http://www.mojeopinie.pl/o_swiadomosc_ i_wolnosc_ekonomiczna,3,1251719003, luty.
 8. Greenspan A., 2008, Era zawirowań. Krok w nowy wiek, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 9. Hayek F. A., 1996, Droga do zniewolenia, Arcana, Kraków.
 10. Kalinowska K., 2010, Symetryczny kryzys - asymetryczne skutki dla krajów członkowskich Unii Gospodarczej i Walutowej, [w:] S.I. Bukowski (red.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, CeDeWu, Warszawa.
 11. Łabaj R., 2008, Szkoła austriacka wobec Keynesa i keynesizmu, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 12. Lorent R., 2012, Przeciwko każdej formie państwa - wywiad z profesorem de Soto, http://www. mojeopinie.pl/przeciwko_kazdej_formie_panstwa_wywiad_z_profesorem_de_soto, 3,1257597067, luty.
 13. Ministerstwo Gospodarki, 2011, Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego, Warszawa.
 14. Mises L., 1971, Theory of Money and Credit, Irvington-on-Hudson, Foundation for Economic Education.
 15. Mises L., 2000, Interwencjonizm, Wydawnictwo Arcana, Kraków.
 16. Rzońca A., 2007, Czy Keynes się pomylił?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 17. Rzońca A., 2008, Paraliżujący deficyt, Zeszyty FOR 2008, z. 1.
 18. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., 1998, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa.
 19. Trusewicz I., 2012, Nad Bałtykiem bezrobocie spada najszybciej, http://www.ekonomia24.pl/ar- tykul/295866,789514-Spada-bezrobocie-w-krajach-baltyckich.html,luty.
 20. Wicksell K., 1938, Interest and Prices, tłum. R.F. Kahn, Mac Millan, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6153
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu