BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiński Wiesław (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
Environmental Aspect in the Concept of Corporate Social Responsibility
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 10, s. 10-18, bibliogr. 14 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczna odpowiedzialność, Ekologia
Corporate Social Responsibility (CSR), Social Responsibility, Ecology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji autor prezentuje istotę optymalizacji zarządzania organizacją z wykorzystaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz ukazuje szansę jakie może przynieść jej zastosowanie recyklingu. (abstrakt oryginalny)

The author presents the core of enterprise management optimization with the use of corporate social responsibility and indicates chances resulting from recycling. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambrożewicz P., Zwarty system zagospodarowania odpadów, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 2. Blanchard K., O'Connor M., Zarządzanie przez wartości, Warszawa 1998.
 3. Bowen H. R., Social Responsibilities of the Businessmen, New York 1953, za: A.B. Carroll, Corporate Social Responsibility, "Business and Society" 1999, nr 38.
 4. Davis K., Blomstrom R., Business and Society: Environment and Responsibility, New York 1975.
 5. Fijał Т., Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji strategii czystej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005.
 6. Filek J., Firma jako podmiot odpowiedzialności społeczno-moralnej (zarys problemu), "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym" 2004, nr 1.
 7. Hucht A.: Od prototypu do produktu rynkowego - wyższy etap realizacji wdrożenia zautomatyzowanych stanowisk do demontażu urządzeń elektronicznych, Polsko-Niemiecka konferencja logistyczna, Materiały konferencyjne, Poznań 1997.
 8. Jurasz F., Kompleksowa gospodarka odpadami w gminie, ARP-POLIGRAFIA, Warszawa 1998.
 9. Komorowski J., Moczydłowska J., Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie, WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2009.
 10. Kowalczewski W., Matwiejczuk W., Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2008.
 11. Machnicka-Hławiczka M., Rejman-Burzyńska A., Aspekty prawne i techniczne rozwoju recyklingu zużytych lodówek, Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa, Wisła 2000.
 12. Mała Encyklopedia Prakseologii i Teorii Organizacyjnej, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 13. Sobolewski J., Zielony przemysł komputerowy, Computerworld nr 27/1999.
 14. Tyszkiewicz J., Recykling sprzętu elektronicznego, Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa, Wisła 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu