BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzechowski Remigiusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Pomiar dojrzałości nadzoru IT w polskich przedsiębiorstwach
Measuring maturity of IT supervision in Polish enterprises
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 2, s. 5-15, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Przedsiębiorstwo, Analiza portfelowa, Badania empiryczne
Information Technology (IT), Enterprises, Portfolio analysis, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Uzyskanie optymalnej wartości z wykorzystania IT w przedsiębiorstwie wymaga obecnie zmiany paradygmatu zarządzania IT - przejścia od dostawy produktów IT do dostarczania wartości w formie usług IT. W artykule został zaprezentowany autorski model nadzoru IT, dopasowany do specyfiki funkcjonowania usługowych organizacji IT oraz wyniki badań dojrzałości nadzoru IT w największych polskich przedsiębiorstwach. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem tego modelu, co stanowi weryfikację praktycznej jego przydatności. Model obejmuje nadzór sześciu obszarów związanych z podejmowaniem decyzji: zapotrzebowanie na usługi IT, ich uzasadnienie biznesowe, analizę portfela inwestycji w usługi IT, architekturę IT oraz przygotowanie i świadczenie usług IT. Z analizy badań wynika, że najbardziej dojrzałym obszarem nadzoru IT jest przygotowanie uzasadnienia biznesowego dla inwestycji, natomiast najgorszym analiza portfela inwestycji w IT. (abstrakt oryginalny)

Obtaining optimal value from the use of IT in the enterprise now requires a paradigm shift for IT management - the transition from the delivery of IT products to deliver value in the form of IT services. The author presented in the paper his original model of IT oversight, adapted to the specific needs of IT service organizations, and the results of monitoring of IT maturity in the largest Polish companies. The analysis were conducted using this model, what constitutes the verification of its practical usefulness. The model includes supervision of the six areas of decision-making: the demand for IT services, the business motivation, analysis of the IT services investments portfolio, the IT architecture, and preparation of the IT services, and its performance. This research analysis shows, that the most mature IT surveillance area is the business motivation for investment preparation, and the worst one the analysis of IT investment portfolio. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Board Briefing on IT Governance, 2nd Edition, IT Governance Institute, 2003.
  2. COBIT 5. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT, IT Governance Institute, 2012.
  3. Migracja wartości w globalnej gospodarce, Szablewski A. (red.), Difin, Warszawa 2009.
  4. Orzechowski R., Cykl zarządzania wartością IT dla przedsiębiorstwa, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2011, nr 3(20), s. 18-24.
  5. Orzechowski R., Migracja wartości IT: od produktów do usług, [w:] Migracja wartości w globalnej gospodarce, Szablewski A. (red. nauk.), Difin, Warszawa 2009.
  6. Peterson R., Crafting information technology governance, "Information Systems Management", 2004, No. 21(4).
  7. Van Grembergen W., Strategies for information technology governance, Idea Group Publishing, London 2004.
  8. Weil P., Ross J., IT Governance. How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results, Harvard Business School Press, Boston 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu