BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kryzys kontroli w przedsiębiorstwie: próba przezwyciężenia na przykładzie studium przypadku
Overcoming Control Crisis: a Case Study
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (13), s. 37-48, tab., bibliogr. 15 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Wzrost przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Kryzys przedsiębiorstwa
Enterprise growth, Enterprise development, Enterprises crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest kontynuacją publikacji pt. Wzrost za wszelką cenę? Dylematy strategiczne na przykładzie studium przypadku [Czarnecki 2011], w której został omówiony problem barier wzrostu organizacji na przykładzie wyników podłużnych badań empirycznych prowadzonych przez autora w firmie ABC Sp. z o.o., trwających od sierpnia 2008 r. W niniejszym artykule autor dokonuje krótkiego przeglądu literatury dotyczącej zjawiska "kryzysu kontroli", opisuje kroki, które podjęto w firmie w celu jego przezwyciężenia, oraz podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o skuteczność wdrożonych działań. (abstrakt oryginalny)

This paper is a follow-up to the previous publication: "Growth imperative? Strategic dillemas - case study" describing author's longitudinal research on growth problems in ABC Ltd. In this paper, the author reviews literature concerning "crisis of control", describes some of the actions introduced in ABC Ltd. in order to overcome "crisis of control" and attempts to evaluate their effectiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aplin J.C., Cosier R.A., Managing creative and maintenance organization, "Business Quarterly", Spring 1980.
 2. Bełz G., System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 3. Bełz G., Wierzbic A., Key areas of corporate renewal of Polish enterprises during crisis of growth, [w:] Management Sciences: Transformation and Dynamics in Management Concepts and Case Corporate Renewal, Research Papers of Wroclaw University of Economics, No. 148, ed. G. Bełz, J. Skalik, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2010.
 4. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Kontrolingowe metody wykrywania i przezwyciężania zjawisk kryzysowych przedsiębiorstwa, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Organizacja a kryzys, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 5. Churchill C.N., Lewis W.L., The five stages of small business growth, "Harvard Business Review" 1983.
 6. Czarnecki M., Wzrost za wszelką cenę? Dylematy strategiczne na przykładzie studium przypadku, [w:] Nauki o zarządzaniu. Zarządzanie w praktyce 7, red. B. Olszewska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 164, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 7. Davidsson P., Achtenhagen L., Naldi L., Research on Small Firm Growth: A Review, European Institute of Small Business, 2005.
 8. Gladwell M., The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference, Boston, Little Brown, 2000.
 9. Goold M., The Growth Imperative, "Long Range Planning" 1999, vol. 32.
 10. Greiner L.E., Evolution and revolution as organizations grow, "Harvard Business Review" 1998.
 11. Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Organizacja a kryzys, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 12. Phelps R., Adams R., Bessant J., Life cycles of growing organizations: A review with implications for knowledge and learning, "International Journal of Management Reviews" 2007.
 13. Quinn R.E., Cameron K., Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: Some preli- minary evidence, "Management Science", vol. 29, no. 1, January 1983.
 14. Steinmetz L., Critical stages of small business growth, "Business Horizons" 2003.
 15. Zelek A., Kryzys przedsiębiorstwa - punkt zwrotny w strategii rozwoju, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Organizacja a kryzys, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1054, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu