BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malinowski Grzegorz
Tytuł
Prowzrostowe przedziały nierówności w krajach OECD
Pro-growth intervals of inequality in OECD countries
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 2, s. 26-39, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Badania empiryczne, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Nierówności dochodowe
Social inequality, Empirical researches, Social and cultural condition, Income inequalities
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraje OECD
OECD countries
Abstrakt
Zarówno zbyt duże, jak i zbyt małe nierówności dochodowe obracają się przeciwko wzrostowi gospodarczemu. Bazując na tym ugruntowanym poglądzie w teorii ekonomii, autor podejmuje próbę określenia najkorzystniejszych przedziałów nierówności dla krajów OECD, oraz szacuje prowzrostowe wartości współczynnika Giniego dla poszczególnych krajów. Wyznaczając prowzrostowe przedziały nierówności dla grup krajów, autor uwzględnia w analizie również wpływ czynników kulturowych, dotyczących specyfiki narodowej, w oparciu o koncepcję Hofstede. (abstrakt oryginalny)

Both too big and too small income inequality turn against economic growth. Based on this view well-grounded within economic theory, the author attempts to identify the most favorable inequality intervals in OECD countries, and estimates the pro-growth Gini coefficient for different countries. Pointing out pro-growth inequalities intervals for groups of countries, this analysis author takes also into account the impact of cultural factors concerning the national specifics, based on the Hofstede concept. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., Giuliano P., Preferences for Redistribution, Harvard University Discussion Papers, 2012.
 2. Atkinson A., Economic Transformation in Eastern Europe and the Distribution of Income, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 3. Berg A., Ostry D., Inequality and Unsustainable Growth: Two sides of the same coin?, IMF, IMF Staff Discussion Note, SDN/11/8, 2011.
 4. Deininger K., Squire L., New ways of looking at old issues: asset inequality and growth, "Journal of Development Economics", 1998, LVII, Staff Discussion Note, SDN/11/08, 2011.
 5. Guiuso L., Does Culture affect Economic outcomes?, "The Journal of Economic Perspectives", 2006, 20(2), pp. 23-48.
 6. Hoeller, P., Less Income Inequality and More Growth - Are They Compatible?, OECD Departaments Working Paper, 2012, No. 924.
 7. Hofstede G., Cultures and Organisations: Software of the Mind, McGraw-Hill, New York 2010.
 8. Kaldor N., Capital accumulation and economic growth, Free Press, Glencoe 1960.
 9. Karl T., Economic Inequality and Democratic Instability, "Journal of Democracy", 2000, Vol. 13, pp. 149-156.
 10. Kealble H., Thomas M., Income Distribution in Historical Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 1991.
 11. Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 12. Kołodko G.W., Dokąd zmierza świat? Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
 13. Kumor P., Współzależność nierówności płac ze wzrostem gospodarczym w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", 2009, Nr 7, s. 10-28.
 14. Malinoski M., On Culture and Income Inequality: Regression Analysis of Hofstede's International Cultural Dimensions and Gini Coefficient, "Xavier Journal of Politics", 2012, Vol. III, No. 1, pp. 32-48.
 15. Milanovic B., Determinants of Cross-Country Income Inequality - An Augmented Kuznets Hypothesis, The World Bank Policy Research Department Working Papers, 2004.
 16. Meltzer A., Richard S., A Rational Theory of the size of Government, "Journal of Political Economy", 1981, 89 (4), pp. 914-927.
 17. Oshima H., Kuznets Curve and Asian Income Distribution, [in:] Making Economies more efficient and more equitable: factors determining income distribution, Mozoguchi T. (ed.), Oxford University Press, Oxford 1991.
 18. Rodrik D., Where did all the Growth go? External Shocks, Social Conflicts and Growth Collapses, "Journal of Economic Growth", 1999, 4(4), pp. 385-412.
 19. Stiglitz J., The Price of Inequality, W.W. Norton & Company, New York 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu