BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mika Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rozwiązania uogólnione wybranych nieliniowych modeli optymalizacyjnych i ich wykorzystanie we wspomaganiu procesów podejmowania optymalnych decyzji
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 3, 2011, s. 9-30, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Modele ekonometryczne, Ekonomia, Zarządzanie, Optymalizacja, Optymalizacja decyzji
Econometric models, Economics, Management, Optimalization, Decision optimization
Abstrakt
Szczegółowe wyniki badań przedstawione w niniejszym opracowaniu są bezpośrednią kontynuacją teoretycznych i aplikacyjnych analiz autora, dotyczących potencjalnych możliwości efektywnego wykorzystywania idei tzw. metody uogólnionych macierzy odwrotnych w optymalizacji liniowej do wyznaczania optymalnych rozwiązań i optymalnych rozwiązań uogólnionych różnego typu zadań optymalizacji nieliniowej. W szczególności uwaga koncentrowana jest na tych typach zadań optymalizacji nieliniowej, które mogą mieć potencjalnie największe znaczenie aplikacyjne.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Konarzewska-Gubała E.: Programowanie przy wielorakości celów. PWN, Warszawa 1980
 2. Lange O.: Optymalne decyzje. PWN, Warszawa 1970
 3. Martos B.: Programowanie nieliniowe. Teoria i metody. PWN, Warszawa 1983
 4. Mika J.: O alternatywnych procedurach w metodzie uogólnionych macierzy odwrotnych w optymalizacji liniowej. W: Matematyka - język uniwersalny. Księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stani- sza. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 151-162
 5. Mika J.: Ob odnom metodie wyczislenia obobszczennych reszeni zadacz liniejnogo programirowania i jego primienieniach w planirowani. Kurzfassungen der Beitrage, Halle-Wittenberg, Mathematik und Kybernetik in der Ökonomie VII, 1982
 6. Mika J.: On Determining Optimal Generalized Solution of Different Types of Linear and Nonlinear Programming Problems by Means of Pseudoinverse Matrix Method. Kurzfassungen der Beitrage, Magdeburg, Mathematik und Kybernetik in der Ökonomie VIII, 1985
 7. Mika J.: O linearyzacji i rozwiązaniach uogólnionych zadań optymalizacji kwadratowej W: Dylematy ekonometrii. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Stanisława Barczaka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 133-142
 8. Mika J.: O linearyzacji i rozwiązaniach uogólnionych zadań optymalizacji ilorazowej. "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe nr 56", Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010
 9. Mika J.: On the Generalized Inverse Matrices. "Didactics of Mathematics 6". The Publishing House of the Wroclaw University of Economics, Wrocław 2005, s. 19-24
 10. Mika J.: On the Solutions of Generalized Optimization Problems with the Linear Restrictive Constrains. "Journal of Economics and Management", Vol. 1. The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice 2004
 11. Mika J.: O pewnej wersji metody macierzy pseudoodwrotnych w programowaniu liniowym. "Przegląd Statystyczny" 1982, nr 1
 12. Mika J.: Optymalne uogólnione rozwiązania zadań programowania matematycznego z liniowym układem warunków ograniczających w procesach wspomagania podejmowania decyzji. "Organizacja i Zarządzanie", z. 2. Prace Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000
 13. Mika J.: O wynikach eksperymentów obliczeniowych z zastosowaniem algorytmu metody macierzy pseudoodwrotnych w programowaniu liniowym. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 413, Wrocław 1989
 14. Mika J.: Rozwiązania uogólnione w procesach decyzyjnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 1994
 15. Mika J.: Rozwiązania uogólnione wybranych zadań optymalizacji nieliniowej. "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe nr 50", Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008, s. 67-80
 16. Mika J.: Uogólnione rozwiązania i korekcje sprzecznych modeli optymalizacyjnych we wspomaganiu procesów podejmowania decyzji ekonomicznych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 1990
 17. Mika J.: Uogólnione rozwiązania optymalne w procesach wspomagania podejmowania decyzji. Biuletyn Naukowo-Informacyjny, Dom Ekonomisty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, nr 1/32/2004, 2005
 18. Mika J., Janiga-Cmiel A., Pośpiech E., Przybycin Z., Trzesiok J., Trzesiok M.: Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 1. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009
 19. Mika J., Janiga-Cmiel A., Pośpiech E., Przybycin Z., Trzesiok J., Trzesiok M.: Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 2. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010
 20. Nykowski I.: Programowanie liniowe. PWE, Warszawa 1980
 21. Warmus M.: Uogólnione odwrotności macierzy. PWN, Warszawa 1992
 22. Wit R.: Metody programowania nieliniowego. WNT, Warszawa 1986
 23. Zangwill W.I.: Programowanie nieliniowe. WNT, Warszawa 1974
 24. Zorychta K., Ogryczak W.: Programowanie liniowe i całoliczbowe. Metoda podziału i ograniczeń. WNT, Warszawa 1981
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu