BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnowska Aleksandra
Tytuł
Kulturowe aspekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Warsztaty doktoranckie' 10. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia, 2011, s. 32-42, bibliogr. poz. 30
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Innowacyjność przedsiębiorstw
Organisational culture, Enterprise innovation
Abstrakt
Innowacyjność jest jedną z pożądanych cech współczesnych organizacji, warunkujących ich przetrwanie i rozwój. Wiąże się nie tylko z infrastrukturą technologiczną czy zmianami procesowymi w organizacji, ale i z gruntownymi zmianami kluturowymi wewnątrz organizacji, bo to ludzie, którzy w niej pracują, ich wiedza, doświadczenie, otwartość na zmiany i podejmowanie ryzyka oraz kreatywność stymulują innowacje oraz ich dyfuzję. Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest więc wpływ czynników kulturowych wewnątrz organizacji na zwiększenie jej potencjału innowacyjnego. Co za tym idzie, celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy na temat kluturowych uwarunkowań stymulowania rozwoju innowacji w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chesbrough H.: Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. "Long Range Planning" 2010, No. 43.
 2. Cheverton P.: Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.
 3. Dension D.: What is the Difference between Organizational Culture and Organizational Climate? A Native's Point-of-view on a Decade of Paradigmatic Wars. "Academy of Management Review" 2008, Vol. 21.
 4. Dent H.S.: Reinventing Corporate Innovation. "Small Business Reports", June 1990.
 5. Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 6. Drucker P.: Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Wydawnictwo Studio Emka 2004.
 7. Duivenboden H., Thaens M.: ICT-Driven Innovation and The Culture of Public Administration: A Contradiction in Terms? "The International Journal of Government & Democracy in the Information Age" 2008, No. 13.
 8. Hofstede G.: Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviours, Institutions, and Organizations across Nations. Sage Publications, New York 2001.
 9. Hofstede G.: Kultury i organizacje. PWE, Warszawa 2000.
 10. Hyland P., Beckett R.: Engendering an Innovative Culture and Maintaining Operational Balance. "Journal of Small Business and Enterprise Development" 2005, Vol. 12.
 11. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym. Red. H. Bieniok, T. Kraśnicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 12. Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 13. Kasprzyk S.: Innowacje. Od koncepcji do produkcji. IWZZ, Warszawa 1980.
 14. Kesting P., Ulhoi J.P.: Employee-Driven Innovation: Extending The License to Foster Innovation. Management Decision. "Journal of Management History" 2010, No. 48/1-2.
 15. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 16. Kuratko D.F., Welsch H.P.: Strategic Entrepreneurial Growth. Thomson South-Western 2003.
 17. Marciniak S.: Innowacje i rozwój gospodarczy. Politechnika Warszawska, Warszawa 1998.
 18. Martins E.C.: Building Organisational Culture That Stimulates Creativity and Innovation. "European Journal of Innovation Management" 2003.
 19. Nasierowski W.: Zarządzanie rozwojem techniki. Poltext, Warszawa 1997.
 20. Nowa encyklopedia powszechna PWN. Tom 3.
 21. Pettigrew A.M.: On Studying Organizational Cultures. "Administrative Science Quarterly" 1979.
 22. Pierzchawka S.: Kultura elastycznej organizacji. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentmym otoczeniu. Red. R. Krupski. PWE, Warszawa 2005.
 23. Robbins S.P.: Zasady zachowania w organizacji. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 24. Rokita J.: Dynamika zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 25. Schein E.H.: Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass, San Francisco 1985.
 26. Stawasz E.: Innowacje a mała firma. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 27. The New Encyklopedia Britannica. Tom 3.
 28. Warner M.: International Encyklopedia of Business and Management. Routledge London and New York 2006. Tom 3 i 4.
 29. Webber R.A.: Zasady zarządzania organizacjami. PWE, Warszawa 1996.
 30. West R.: What is Shared? A Framework for Understanding Shared Innovation within Communities. "Educational Technology Research & Development", June 2009, Vol. 57.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu