BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarecki Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zrównoważony rozwój a ochrona środowiska w Polsce
Sustainable Development and Environmental Protection in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 243, s. 103-114, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Jakość, Odpady, Zanieczyszczenie środowiska, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa
Environmental protection, Quality, Wastes, Environmental pollution, Enterprise sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kwestią, na którą w ostatnich latach zwrócono szczególną uwagę jest zrównoważony rozwój. Pojęcie to bywa kojarzone z koncepcją ekorozwoju. Myślą przewodnią powstania tej koncepcji było dostrzeżenie konieczności wzrostu świadomości ludzi, w tym przedsiębiorców, pracowników administracji publicznej itd., związanej z konsekwencjami dla środowiska wynikającymi z rozwoju gospodarczego. Ponieważ ze zrównoważonym rozwojem najczęściej kojarzona jest ochrona środowiska, dlatego też podjęto kwestię analizy różnych aspektów związanych z zanieczyszczeniami i ochroną ziemi, powietrza oraz wód. Postawiono tezę, że w Polsce w latach 2000-2009 nastąpiła poprawa jakości stanu środowiska i należy sądzić, że jest to tendencja bardziej trwała, ale mimo to stan jest nadal niezadowalający i wymaga dalszych działań w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Sustainable development is an issue to which special attention has been paid in recent years. It is sometimes associated with the concept of eco-development. A keynote of this concept involves noticing the necessity to improve awareness among people, including entrepreneurs, administrative staff, etc., of the consequences arising from economic development to the environment. Since sustainable development is most often equated with environmental protection, the analysis covered a number of aspects connected with pollution and protection of soil, air and water. A thesis has been formulated that environmental protection is gradually improving in Poland as regards all the aspects under consideration. However, its state is still unsatisfactory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burchard-Dziubińska, M., 1994, Wdrażanie koncepcji ekorozwoju przez polskie przedsiębiorstwa przemysłowe, w: Wdrażanie polityki ekorozwoju, ESES i ZN Oddział Polski, Kraków.
 2. Dz.U.z2001 r.,nr62,poz. 627 i nr 115, poz. 1129.
 3. Dz.U. z 2002 r., nr 74, poz. 676, nr 113, poz. 984.
 4. Dz.U. z 2002 r., nr 153, poz. 1271.
 5. Eurostat, 2011, www.epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: listopad 2012].
 6. Klimczak, B., 2002, Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. GUS. 2010, Ochrona środowiska w 2010 roku, Warszawa.
 8. Piontek, F., 1999, Górnictwo węgla kamiennego a kategoria efektywności i programowanie zrównoważonego rozwoju, w: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, AGH, Komitet Górnictwa PAN, Ustroń, 15-17 września 1995.
 9. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Warszawa, 2002.
 10. Rybak, M., 2004, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Uchwała Sejmu RP z 19 stycznia 1995 r. w sprawie polityki zrównoważonego rozwoju. Monitor Polski, 1995, nr 4, poz. 47.
 12. Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31 stycznia 1980 r., Dz.U. 94.49.196, z późn. zm.
 13. Witek-Crabb, A., 2005, Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - więcej niż ekorozwój, w: Brdulak, H. (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu