BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
Business Cycles and Innovation Activity in the Food Processing Sector in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, t. 13(28), z. 1, s. 146-155, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Innowacyjność przedsiębiorstw, Koniunktura gospodarcza
Food industry, Enterprise innovation, Business trends
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemysł spożywczy należy według międzynarodowej klasyfikacji działalności produkcyjnej w krajach OECD do sektorów niskich technologii. Otrzymane wyniki badań potwierdziły, że istnieje pozytywna i istotna korelacja między koniunkturą gospodarczą a aktywnością innowacyjną przedsiębiorstw tego przemysłu. Co więcej zależność ta posiada cykliczny charakter i istotnie wpływa na decyzje innowacyjne przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, że w gospodarce krajowej największa część produkcji przypada na niskie technologie, co jest typowe dla państw rozwijających się. Podstawowym celem prowadzonych badań była próba poszukiwania statystycznie istotnych kierunków oraz siły wpływu faz cyklu koniunkturalnego na zachowania innowacyjne przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Analizy wykonano na bazie 671 przedsiębiorstw zaliczanych do sektora produkcji artykułów spożywczych, a metodyka badawcza była oparta na modelowaniu probitowym. (abstrakt oryginalny)

The food industry is, according to the International Classification of Production in OECD countries, one of the low technology sectors. The present study has confirmed that there was a positive and significant correlation between the economic situation and the innovation activity in this industry. Moreover, this relationship is cyclical in nature and it substantially affects the decisions on innovation activity. This follows from the fact that the largest part of production belongs to low technology sectors in every economy, which is typical for developing countries. For this reason, the primary objective of the study was to try to search for statistically significant directions and the impact of business cycle on the behavior of innovative food companies in Poland. Analyses were performed on data from 671 companies belonging to the food processing sector and the research methodology was based on probit modeling. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aghion P., Saint-Paul G. [1998]: Uncovering some causal relationships between productivity growth and the structure of economic fluctuations: a tentative survey. Labour nr 12(2), ss.279-303.
  2. Barrett C.W., Musso C.S., Padhi A. [2009]: Upgrading R&D in a downturn. The McKinsey Quarterly nr 2.
  3. Canton E., Uhlig H. [1999]: Growth and the cycle: creative destruction versus entrenchment. Journal of Economics t. 69, nr 3, ss. 239-266.
  4. Cincera M., Cozza C., Tübke A., Voigt P. [2010]: Doing R&D or not, that is the question (in a crisis...). JRCIPTS working papers on corporate R&D and innovation nr 12.
  5. Clark J., Freeman C., Soete L. [1981]: Long waves, inventions, and innovations. Futures nr 13(4), ss. 308-322.
  6. Francois P., Lloyd-Ellis H. [2003]: Animal Spirits through Creative Destruction. The American Economic Review t. 93, nr 3, ss. 530-550.
  7. Shleiffer A. [1986]: Implementation Cycles. The Journal of Political Economy t. 94, nr 6, ss. 1163-1190.
  8. Soete L. [2009]: Challenges for making European research an engine of competitiveness. Paper presented at VINNOVA workshop: How can a future ERA support and stimulate research, innovation, and sustainable economic growth in Europe? Berlin, 17 marca.
  9. Stiglitz J. [1993]: Endogenous Growth and Cycles. NBER Working Paper nr w4286. [Tryb dostępu:] http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=227050. [Data odczytu: styczeń 2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu