BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tylżanowski Roman (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w strategiach rozwoju województw zachodniopomorskiego i lubelskiego
Sustainable Growth and Environmental Protection in Strategies of Lubelskie and Zachodniopomorskie Voivodeships
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 243, s. 141-149, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju, Rozwój, Ochrona środowiska, Jakość, Ekorozwój, Rozwój zrównoważony
Development strategy, Development, Environmental protection, Quality, Eco-development, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie, Województwo lubelskie
West Pomeranian Voivodeship, Lubelskie voivodship
Abstrakt
Ze względu na to, że człowiek wywiera coraz bardziej negatywny wpływ na środowisko, warta podkreślenia staje się strategia zrównoważonego rozwoju, której zadaniem jest między innymi poprawa jakości środowiska, ochrona zdrowia człowieka czy też pomoc w racjonalnym użytkowaniu zasobów naturalnych. W strategiach rozwoju województw zachodniopomorskiego i lubelskiego odnaleźć można zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania na środowisko. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego opiera się przede wszystkim na aktywizacji gospodarczej województwa z zachowaniem zasad zrównoważonego wzrostu ekonomicznego, z uwzględnieniem czynników ekologicznych i gospodarczych funkcji regionu, a także poprawie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu oraz rozbudowie jego infrastruktury technicznej i ekonomicznej. Z kolei w strategii rozwoju województwa lubelskiego priorytetem jest osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

People have an increasingly negative impact on the environment. Sustainable development strategy improves the quality of the environment, protects human health and aids in the rational use of natural resources. In the development strategies of Zachodniopomorskie and Lubelskie voivodships both positive and negative impacts on the environment can be found. Zachodniopomorskie development strategy is based on the economic revival of the region according toh the principles of sustainable economic growth, taking into account ecological factors and economic functions of the region, as well as improving economic and transport availability of the region and expanding its technological and economic infrastructure. The priority of Lubelskie development strategy is to achieve sustainable social and economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyż, M., 2004, Gospodarowanie przestrzenią w warunkach rozwoju zrównoważonego i trwałego, w: Laguna, T. (red.), Ekologiczne aspekty gospodarki przestrzennej, t. 1, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok.
  2. Fiedor, B., 2002, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  3. Kistowski, M., 2003, Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk - Poznań.
  4. Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 roku, Dz.U., nr 62, poz. 627.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu