BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarasewicz Rafał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Hierarchia AMR jako wielowymiarowe narzędzie pomiaru w zarządzaniu łańcuchem dostaw
AMR hierarchy as multi-dimensional measuring tool in supply chain management
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 2, s. 50-54, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Menedżer
Supply Chain Management (SCM), Enterprise management, Manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowocześni menedżerowie zdają sobie sprawę, iż niemożliwe jest doskonalenie łańcuchów dostaw bez zaawansowanych narzędzi pomiarowych oraz pełnego i rzetelnego obrazu aktualnej sytuacji. Dlatego też w kręgach akademickich jak i biznesowych poszukuje się odpowiedzi na pytanie, jakimi metodami w sposób najbardziej adekwatny mierzyć funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Autor przedstawia propozycję narzędzia pomiarowego, które charakteryzuje się kompleksowym podejściem do analizy doskonałości łańcucha dostaw. (abstrakt oryginalny)

Modern managers are aware that it is impossible to improve the supply chain without sophisticated measurement tools, and a complete and reliable picture of the current situation. Therefore, the academic and business circles look for an answer to the question: what methods can serve to measure most properly the functioning of supply chains. The author presents such measurement tool, which is characterized by a comprehensive approach to the analysis of supply chain excellence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bello D.C., Gilliland D.I., The effects of output controls, process controls, and flexibility on export channel performance, "Journal of Marketing", 1997, Vol. 61, p. 22.
 2. Cecere L., Hofman D., Balance drives supply chain excellence, AMR Research Report 2008, www. amrresearch.com, 15.06.2011.
 3. Demand visibility is supply chain managers' top problem, AMR Research 2004, http://www.terratechnology.com/assets/uploads/terra-technology-news-events-demand-visibility-is-supply-chain-managers-top-problem.pdf, 05.05.2010.
 4. Fawcett S.E., Clinton S.R., Enhancing logistics performance to improve the competitiveness of manufacturing organization, "Production and Inventory Management", 1996, Vol. 37, pp. 40-46.
 5. Hofman D., The hierarchy of supply chain metrics (performance), "Supply Chain Management Review", 2004, http://www.highbeam.com/doc/1G1-122408969.html, 20.06.2010.
 6. Hofman D., The hierarchy of supply chain metrics: diagnosing your supply chain health, AMR Research Report 2004, www.amrresearch.com, 15.06.2010.
 7. Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard - measures that drive performance, "Harvard Business Review", 1992, January-February, pp. 71-79.
 8. Neely A., Gregory M., Platts K., Performance measurement systems design: a literature review and research agenda, "International Journal of Operations and Production Management", 1995, Vol. 15, No. 4, p. 81 i dalsze.
 9. Supply Chain 2020 Report, MIT Centre for Transportation and Logistics, August 2005, p. 21.
 10. "System pomiaru w zarządzaniu łańcuchem dostaw" rozumiany jest jako zestaw mierników i wskaźników, służących do kwantyfikacji wszelkich mierzalnych aspektów w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
 11. Zamówienie doskonałe to takie, które spełnia wszystkie wymienione warunki: dostawa właściwego produktu, we właściwej ilości i jakości, z właściwego źródła, we właściwe miejsce, w idealnym stanie, w uzgodnionym czasie i z odpowiednią dokumentacją.
 12. http://zapatopi.net/kelvin/quotes.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu