BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Idea zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w kontekście generowania jego rentowności na przykładzie wybranych polskich spółek WGPW
Implementation of Sustainable Development of the Company as Factors of Profitability on the Example of Selected Polish Companies WGPW
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 243, s. 162-172, rys., tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Efektywność ekonomiczna, Rentowność, Spółki
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise sustainable development, Economic effectiveness, Profitability, Companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wprowadzenie zasad rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwach jest ściśle uzależnione od ekonomicznej efektywności tego typu przedsięwzięć. Przedsiębiorcy są zainteresowani podejmowaniem działań z zakresu ochrony środowiska czy odpowiedzialności społecznej, jeśli przyniesie to bezpośrednie lub pośrednie, krótkookresowe lub długoterminowe korzyści ekonomiczne. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o skuteczność społecznie odpowiedzialnych zachowań w kontekście zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa, jak również weryfikacji empirycznej korelacji między działaniami społecznie odpowiedzialnymi a ekonomiczną efektywnością przedsiębiorstw "zrównoważonych". (abstrakt oryginalny)

The process of realizing sustainable development principles is largely dependent on economic efficiency of such activities. Entrepreneurs are interested in undertaking activities in the sphere of environmental protection or social responsibility, as long as this will result in direct or indirect benefits. The article attempts to answer the question about the effectiveness of socially responsible behaviour in the context of correlation between socially responsible actions and market valuation of socially responsible companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziawgo, D., 2009, Idea zrównoważonego rozwoju w relacjach inwestorskich, w: Sidorczuk-Pietraszko, E. (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 2. Eurosif, 2010, European SRI Study, www.eurosif.org [dostęp: czerwiec 2011].
 3. Hausner, J. (red.), 2008, Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, MSAP UEK, Kraków.
 4. Jaworowski, P., Sobków, Cz., Zarębski, M., 2001, Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako wzorzec nowego ładu gospodarczego, w: Agrobiznes-problemy negocjacji z Unią Europejską, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 91.
 5. Jones, TM., 1980, Corporate Social Responsibility Revisited, Redefined, California Management Review, Spring.
 6. Joyner, B.E., Payne D., 2002, Evolution and Implementation: a Study of Values, Business Ethics and Corporate Social Responsibility, Journal of Business Ethics, vol. 41.
 7. Komisja Europejska, 2001, Wspieranie europejskich ram odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, zielona księga, Luksemburg.
 8. Kwiatkowska, I., 2010, Zaangażowanie akcjonariuszy jako efektywna metoda wpływania na sektor korporacyjny, www.odpowiedzialnybiznes.pl [dostęp: luty 2011].
 9. Materiały wypracowane podczas prac grupy roboczej ds. odpowiedzialnych inwestycji w ramach zespołu ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, www.mg.gov.pl [dostęp: wrzesień 2011].
 10. Oulton, W., Hancock, J., 2005, Measuring Corporate Social Responsibility, w: Hancock, J (ed.), Measuring Investing in Corporate Social Responsibility: a Guide To Best Practice, Business Planning and UK's Leading Companies, London et al.
 11. Respect Indeks. Opis projektu, www.odpowiedzialni.gpw.pl [dostęp: luty 2011].
 12. Schaltegger, S., 2011, Von CSRzu Corporate Sustainability, w: Sandberg, B., Lederer, K., (eds.), Corporate Social Responsibility in kommunalen Unternehmen. Wirtschaftliche Betätigung zwischen öffentlichem Auftrag und gesellschaftlicher Verantwortung, Wiesbaden: VS-Verlag.
 13. US Social Investment Forum, 2003, Report on Socially Responsible Investing Trends the United States, www.socialinvest.org [dostęp: marzec 2011].
 14. Worach, W., 2010, Skuteczny + HR = CSR, www.gazetapraca.pl [dostęp: czerwiec 201
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu