BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doś Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Environmental Finance Denotation and Main Research Areas
Finanse środowiskowe - znaczenie i główne obszary badawcze
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 25-35, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Finansowanie ochrony środowiska, Odpowiedzialność ekologiczna, Etyka biznesu
Environmental protection financing, Ecological responsibility, Business ethics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współcześnie kwestie środowiskowe oddziałują na gospodarkę. "Finanse środowiskowe" to termin oznaczający instrumenty i koncepcje finansowe tworzone w celu sprostania współczesnym wyzwaniom środowiskowym. Ważną sekcją finansów środowiskowych są finanse węglowe. Obszar badawczy finansów środowiskowych jest złożony i zawiera finanse publiczne przedsiębiorstw, bankowość, rynki finansowe i ubezpieczenia. Największym wyzwaniem jest to, że finanse środowiskowe są powiązane z etyką, co stwarza wymóg rozwinięcia nowych metod i narzędzi w celu prowadzenia badań w obszarze finansów środowiskowych. Specyfika przedmiotu badania oraz instrumentarium sprawiają, iż finanse środowiskowe należy uznać za odrębną dyscyplinę finansów. (abstrakt oryginalny)

Presently it is reasonable to define the environment of finance as turbulent. Nevertheless analysis of relations between finance and its complex surrounding in polish literature rarely focuses on very important element of this surrounding, which is the natural environment. On the contrary, foreign literature contains number of positions dedicated to explore connections between finance and the natural environment. This article aims at contributing relevant arguments to the discussion over the need for developing new discipline of finance - environmental finance. In particular, it aims at providing convincingarguments for terminology of the discipline, with the explanation of basic terms, as well as discussing the possible areas of domain researches. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Accounting for Sustainability: Practical Insights. Eds. A. Hopwood, J. Unerman, J. Fries. Earthscan, London, Washington 2010.
 2. Ciegis E., Ramanauskiene J., Martinkus B.: The Concept of Sustainable Development and Its Use for Sustainability Scenarios. "Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics" 2009, 2, ISSN 1392-2785.
 3. Climate Finance. Regulatory and Funding Strategies for Climate Change and Global Development. Eds. R. Stewart, B. Kingsbury, B. Rudyk. New York University Press, New York, London 2009.
 4. Doś A.: Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń majątkowych. Poltext, Warszawa 2011.
 5. Doś A.: Warunki i strategie kreacji wartości przedsiębiorstwa w oparciu o odpowiedzialność społeczną - ujęcie syntetyczne. Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" 2011, Vol. 7, No. 3.
 6. Dziawgo L.: Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. PWE, Warszawa 2010.
 7. The Effects of Climate Change. An Increase in Coastal Flood Damage in Northern Europe. http://media.swissre.com/documents/sigma1_2011_en.pdf [15 December 2011], SwissRe, 2009.
 8. Environmental Finance: Financing Strategies for Water end Environmental Infrastructure 2003. OECD, 2003.
 9. Figge F.: Value Based Environmental Management. From Environmental Shareholder Value to Environmental Option Value. "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" 2005, 12.
 10. Fusaro P.: Energy Covergance. The beginning of Multi-Commodity Market. John Wiley and Sons, New York 2002.
 11. Greening the Budget. Budgetary Policies for Environmental Improvement. Eds. J. Clinch, K. Schlegelmilch, R. Sprenger, U. Triebswetter. Edward Elgar, Cheltenham/Northampton 2002.
 12. Hoti S., McAleer, M. Pauwels L.: Multivariate volatility in environmental finance. "Mathematics and Computers in Simulation" 2008, Vol. 78, Iss. 2/3.
 13. http://www.unepfi.org/statements/fi/ [11 November 2011].
 14. http://www.environmental-finance.com [14 December 2011].
 15. Imura H., Schreurs M.: Environmental Policy in Japan. Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham 2005.
 16. Influence of Global Warming on Extratropical Storm. http://media.swissre.com/documents/Influence+of+extratropical+storms+factsheet.pdf [18 December 2011], SwissRe, 2009.
 17. Jeucken M.: Sustainability in Finance. Banking on the Planet. Eburon Academic Publishers, Amsterdam 2004.
 18. Labatt S., White R.: Carbon Finance. The Financial Implications of Climate Change. John Wiley & Sons, Hoboken 2007.
 19. Labatt S., White R.: Environmental Finance. A Guide to Environmental Risk Assessment and Financial Products. John Wiley & Sons, Hoboken 2002.
 20. Nordic Environmental Finance Corporation. www.nefco.org [27 December 2011].
 21. Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem. PWE, Warszawa 1998.
 22. Robinson M.: The Microfinance Revolution. Sustainable Finance for the Poor. The World Bank, USA 2001.
 23. Rogall H.: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 24. Scholtz S.: Rural Development through Carbon Finance. Forestry Project under the Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol. Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2009.
 25. U.S. Environmental Protection Agency. http://www.epa.gov/efinpage/ [27 December 2011].
 26. Weber O., Remer S.: Social Banks and the Future of Sustainable Finance. Routledge International Studies in Money and Banking, New York 2011.
 27. Wyebrecht G.: The Sustainable MBA: The Manager's Guide to Green Business. John Wiley and Sons, Hoboken 2010.
 28. White M.: Environmental Finance: Value and Risk in an Age of Ecology. "Business Strategy and the Environment" 1996, Vol. 5.
 29. Zsolnai L., Tencati A.: The Collaborative Enterprise: Creating Values for a Sustainable World. Peter Lang AG, International Academic Publishers, Bern 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu