BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Segeth-Boniecka Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Sposoby badania ryzyka w pracach audytora
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, 2012, s. 148-171
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Analiza ryzyka, Audyt wewnętrzny
Risk management, Risk analysis, Internal audit
Abstrakt
Szczególną rolę w ocenie efektywności zarządzania ryzykiem w jednostce (...) przypisuje się nie tylko kierownictwu, ale także komórce audytu wewnętrznego. Oba te podmioty różnią się jednak zdecydowanie rolą, jaką powinny spełniać w procesie zarządzania ryzykiem. Odpowiedzialność za skuteczność tego procesu spoczywa na kierownictwie, którego zadaniem jest określenie odpowiedniej strategii, a także jej wdrożenie. Rola audytora polega natomiast na udzielaniu kierownictwu wskazówek, porad mających na celu podniesienie efektywności zastosowania określonej strategii bądź też uświadomienie kierownictwu wagi stworzenia takiej strategii w razie jej braku. (...) Rolą komórki audytu wewnętrznego jest przede wszystkim ocena ryzyka zarówno podczas planowania, jak i przed oraz w trakcie realizacji zadań związanych z audytem wewnętrznym. Dlatego tak ważna jest odpowiednia wiedza i umiejętności audytora z zakresu zarządzania ryzykiem. (...) Zadania, jakie spełnia audyt wewnętrzny w procesie zarządzania ryzykiem polegają przede wszystkim na wspieraniu tegoż procesu. Audytor wewnętrzy bada, czy jest i jak wygląda w jednostce strategia zarządzania ryzykiem oraz czy jest prawidłowo realizowana. Na podstawie tej oceny występuje z propozycją ewentualnych ulepszeń. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu